Programul Tempus (Trans-European mobility scheme for university studies) a fost lansat de Comisia Europeana in 1990, in vederea sprijinirii modernizarii invatamantului superior si incurajarii mobilitatii universitare in spatiul UE si statele partenere (tari din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrala, Africa de Nord si Orientul Mijlociu).

Obiectivele programului

Obiectivul programului este dezvoltarea cooperarii universitare intre Uniunea Europeana si state partenere din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrala si regiunea mediteraneana, contribuind astfel si la dezvoltarea dialogului intercultural.

Solicitanti eligibili

Solicitanti eligibili sunt consortiile alcatuite din universitati sau asociatii de universitati. Consortiile pot include si parteneri non-academici: firme (publice sau private), asociatii profesionale, autoritati publice la nivel local, regional si national, parteneri sociali etc.

Activitati eligibile

Programul finanteaza doua tipuri de proiecte:

1. Proiecte Comune (Joint Projects): bazate pe parteneriale multinationale create intre universitati din Statele Membre si statele partenere. Proiectele Comune pot viza dezvoltarea, modernizarea si diseminarea de noi curricula, metode sau materiale de predare, dezvoltarea unei culturi de management al calitatii sau modernizarea sistemelor de administrare si conducere a institutiilor de invatamant superior.

2. Masuri Structurale (Structural Measures): vizeaza dezvoltarea si reforma institutiilor si sistemelor de invatamant superior in statele partenere, in vederea asigurarii convergentei cu invatamantul superior din Statele Membre.

Conditii de finantare

Bugetul total alocat in acest an programului este de 53 milioane euro. Suma alocata unui proiect este de:

- minim 500.000 euro;

- maxim 1.500.000 euro.

Contributia Comisiei Europene nu poate depasi 90% din cheltuielile eligibile. Cofinantarea trebuie sa fie de minim 10%.

In 2009 vor fi finantate aproximativ 65 de proiecte.

Termenul limita pentru acest grant este 28 aprilie 2009

Sursa: finantare.ro