Sursa foto: Sasha Kimel

Articol realizat de Bianca Oprea, Consilier Juridic în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Cu ocazia împlinirii a douăzeci de ani de la proclamarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Comisia Europeană consultă organizaţiile societăţii civile şi apăratorii drepturilor omului cu privire la acest instrument european.

Consultarea va fi deschisă în perioada 23 martie – 28 aprilie 2020, iar chestionarul se regăseşte aici. Rezultatele obţinute vor ajuta Comisia la elaborarea viitoarei strategii pentru implementarea efectivă a Cartei de către Uniunea Europeană. Rezultatele consultării vor fi analizate de Agenţia UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA), răspunsurile dumneavoastră fiind prezentate într-un mod complet anonimizat.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost proclamtă de către Comisia Euopeana, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene la data de 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa. Constituită iniţial din raţiuni economcie, competenţelor Uniunii Europene s-au extins ulterior și la politicile cu impact direct asupra drepturilor fundamentale, iar Carta a devenit obligatorie din punct de vedere juridic în toate statele membre, prin Tratatul de la Lisabona la 1 decembrie 2009.

Aceasta este un instrument menit să împărtăşească valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertatea, egalitate, solidaritatea, întemeiându-se pe principiile democraţiei şi statului de drept. Carta reuneşte ansamblul drepturilor civile, politice, economice şi sociale ale cetăţenilor europeni şi ale tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul Uniunii.