Odată cu finalul primului semestru European din 2017, apare Raportul de progres al României elaborat de Comisia Europeană. Raportul se centrează pe reforme structurale, prevenția și corecția dezechilibrelor macroeconomice, și o analiză în amănunt. Raportul este inclus în „pachetul de iarnă” al evaluărilor publicate miercuri de CE privind progresele înregistrate de statele membre în vederea îndeplinirii priorităților economice și sociale.

În ciuda progreselor României în aplicarea recomandărilor Comisiei Europene (CE), „provocările structurale pot afecta perspectivele pe termen mediu”, potrivit raportului privind România.

Pentru prima dată din 2008, creşterea economică a fost peste potențial și este de așteptat să rămână astfel în 2017-2018”, spune raportul citat, care ridică problema stimulării cererii interne printr-o „politică fiscală expansionistă”.

Această politică ar putea conduce la creşterea costului finanţării deficitului. Comisia a estimat creşterea economică din 2016 la 4,9%, fiind alimentată de măsuri fiscale pro-ciclice”, care vor duce deficitul bugetar la 3,6% din PIB în 2017 și la 3,9% în 2018. Rata datoriei publice „se va deteriora dar va rămâne sub nivelul de 60% din PIB.

De asemenea, prevederile fiscale incluse în Legea responsabilităţii fiscale sunt bine concepute, dar construcția bugetului nu respectă prevederi respective.

Stabilitatea financiară s-a îmbunătăţit în 2016, dar o serie de iniţiative legislative riscă să submineze predictibilitatea legilor şi încrederea investitorilor, potrivit raportului CE.

Raportul constată că România a făcut unele progrese în aplicarea recomandărilor CE în ceea ce privește tema corupției, dar progresele au fost „limitate în ceea ce priveşte credibilitatea instituţiilor fiscale, colectarea şi respectarea taxelor şi stabilitatea financiară”.

Ireversibilitatea progreselor în lupta împotriva corupției a fost recent pusă în pericol. În absența unui impuls în agenda de reforme structurale ale România, competitivitatea și potențialul de creștere vor fi puse sub presiune”, spune raportul citat.

CE mai spune că progresele României din 2016, „în special în privind guvernarea, politicile de ocupare a forței de muncă și de reducere a sărăciei”, nu sunt „susținută într-o manieră durabilă”.

Unele dintre reformele structurale sunt expuse riscului de a fi inversate, iar altele au stagnat.

 

Pentru a lectura Raportul Comisiei, urmați link-ul acesta.

Pentru o analiză mai detaliată a raportului, vă recomandăm CursdeGuvernare.ro