În data de 19 ianuarie, 2018, Grupul de Lucru pentru Evaluarea Periodică Universală al Consiliului pentru Drepturile Omului, a adoptat recomandările rezultate din evaluarea României. România a primit 203 recomandări cu privire la drepturile omului, de la 78 de state.[1] Centrul de Resurse Juridice prezintă o serie dintre aceste recomandări, cea mai mare parte fiind legate și de obiectivele promovate în mod explicit prin programele sale. 

 

Recomandările vizează toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majorității statelor și al recomandărilor arată că situația drepturilor omului în România este bine cunoscută; și că eșecul autorităților române în a asigura protecția drepturilor fundamentale, cu precădere ale celor mai vulnerabili dintre cetățenii români, se vede foarte bine în afara României. 

 

Aceste recomandări includ: 

 

Să intensifice eforturile de a proteja persoanele cu dizabilități, prin reînnoirea cooperării cu ONG-uri și prin derularea de investigații temeinice în cazurile unde sunt acuze de abuz. (Norvegia);

Să se asigure că actele de discriminare și violență împotriva persoanelor LGBT și a persoanelor care aparțin altor grupuri vulnerabile sunt investigate în mod adecvat iar făptuitorii sunt ținuți responsabili (Austria);

Să implementeze cadrul legal existent privind segregarea, și în mod special să urgenteze implementarea concretă a Strategiei Naționale pentru Romi 2014-2020 (Elveția);

Să adopte și să implementeze o strategie pentru combaterea discriminării împotriva membrilor grupurilor minoritare, incluzând grupuri religioase (Statele Unite ale Americii);

Să ia măsuri pentru a combate discursul urii și infracțiunile motivate de ură în mod efectiv, în special asigurându-se că toate formele acestora sunt abordate în mod specific și pedepsite conform legii, așa cum recomandă organismele tratatelor (Belgia);

Să colecteze și să publice în mod sistematic date statistice segregate cu privire la infracțiuni motivate de ură, care ar trebui să includă informații cu privire la motivația făptuitorilor (Germania);

Să înlăture orice restricție existentă în ceea ce privește practica de a acorda sfaturi juridice, consiliere sau servicii pro bono de către avocați celor care au nevoie de asistență juridică și care nu pot să-și permită reprezentare juridică. (Portugalia);

Să ia măsuri active pentru a preveni discriminarea împotriva comunității LGBTI spre exemplu, prin includerea identității de gen în lista de criterii nediscriminare și prin prevederi legislative în vederea parteneriatului civil și a căsătoriei între persoane de același sex (Irlanda);

Să ia măsuri pentru a introduce educație comprehensivă și bazată pe dovezi privind sexualitatea în curriculumul obligatoriu pentru educație secundară, cât și pentru a asigura formarea suficientă a profesorilor pe tema educației privind sexualitatea (Finlanda);

Să elaboreze și implementeze un plan naţional pentru combaterea violenței de gen cât și să furnizeze resurse mai multe pentru a asista victimele (Spania);

Să revizuiască curricula și manualele de istorie pentru a se asigura că diversitatea culturilor și perspectivele minorităților sunt reflectate și că stereotipurile și prejudecățile sunt eliminate (Ungaria).

Centrul de Resurse Juridice a participat la procesul de Evaluare Periodică Universală a României încă de la început, printr-o contribuție scrisă,[2]  printr-o declarație în cadrul pre-sesiunii organizată de UPR-Info,[3] dar am fost și în sală la sesiunea de evaluare a României,[4] oferind o reacție la raportul național al României.[5]

Raportul final, ce va conține și poziția României, în mod special ce recomandări acceptă statul român dintre cele făcute de celelalte state, va fi adoptat în cadrul celei de-a 38-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului (18 iunie – 6 iulie, 2018). CRJ solicită Guvernului României ca, odată acceptate recomandările, să facă în mod real și cu bună credință eforturi pentru a le implementa, prioritizând la nivel decizional și bugetar măsurile necesare pentru respectarea drepturilor omului în societatea românească și pentru protecția efectivă a celor vulnerabili la discriminare și excluziune.

 

 

 

 

[1] Puteți viziona înregistrarea sesiunii în care a avut loc evaluarea României, în care statele au făcut declarații și recomandări (puteți selecta ce fragmente ale înregistrării doriți să vizionați în funcție de intervenția fiecărui stat în parte), aici. De asemenea, puteți vedea raportul privind România al Grupului de Lucru al Evaluării periodice Universale, prin crearea simpla a unui cont pe UPR Extranet, aici

[2] Centrul de Resurse Juridice a depus o contribuție privind Evaluarea Periodică Universală a României la ONU, 29 iunie, 2017, disponibilă aici

[3] „Simulăm în loc să facem”: CRJ critică la ONU abordarea României privind drepturile omului, 15.12.2017, disponibilă aici

[4] CRJ reacționează la ONU, 16.01.2018, disponibil aici

[5] Documentele oficiale în baza cărora s-a făcut evaluarea României, inclusiv raportul național înaintat de România, se găsesc pe pagina de web a Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Universal Periodic Review – Romania, Ciclul al 3-lea. Raportul final se va regăsi tot aici.