Consiliul Tineretului din Romania - CTR a demarat in luna ianuarie un program de monitorizare a modului de aplicare a prevederilor legale cu incidenta asupra tineretului de catre administratia publica locala. Prima etapa a acestui program s-a desfasurat in perioada ianuarie - martie si a avut drept obiectiv monitorizarea modului in care Consiliile Judetene au pus in aplicare Legea nr. 350/2006 - Legea Tinerilor, in perioada 2007 - 2008.

In toate problemele ce vizeaza tineretul, consiliile locale ale municipiilor resedinta de judet si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene au obligatia de a organiza proceduri de consultare cu fundatiile judetene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si cu organizatiile neguvernamentale de tineret si pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unitati administrativ-teritoriala”, se mentioneaza intr-un articol din Legea Tinerilor.

De altfel, se precizeaza in aceasi lege urmatoarele: “Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale ale municipiilor resedinta de judet constituie anual, in cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activitatilor de tineret.”

In urma cererilor trimise catre toate Consiliile Judetene si a raspunsurilor primite de CTR, s-au constatat urmatoarele:

a) Din cele 42 de Consilii Judetene doar 2 au trimis raspunsuri complete: Consiliul Judetean Alba si Consiliul Judetean Cluj.

b) Referitor la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 350/2006 se constata urmatoarele:

- in anul 2007, 10 Consilii Judetene au organizat proceduri de consultare;

- in anul 2008, 10 Consilii Judetene au organizat proceduri de consultare;

c) Referitor la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 350/2006 se constata urmatoarele:

- in anul 2007 doar 5 Consilii Judetene au creat Fondul pentru tineret;

- in anul 2008 numarul a crescut la 8 Consilii Judetene;

d) Referitor la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 350/2006 se constata urmatoarele:

- pentru anul 2007 au raspuns 18 Consilii Judetene:

-finantari sub 100.000 Lei - 8 Consilii Judetene;

-finantari intre 100.000 Lei si 500.000 Lei - 10 Consilii Judetene;

- pentru anul 2008 au raspuns 25 Consilii Judetene:

-finantari sub 100.000 Lei - 7 Consilii Judetene;

-finantari intre 100.000 Lei si 500.000 Lei - 12 Consilii Judetene;

-finantari intre 500.000 Lei si 1.000.000 Lei - 5 Consilii Judetene;

-finantari peste 1.000.000 Lei - 1 Consiliu Judetean.

CTR propune efectuarea demersurilor pe langa autoritatile publice si alte structuri cu atributii in domeniu-  Ministerul Tineretului si Sportului, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, pentru a se lua masuri comune impreuna cu beneficiarii prevederilor legale (fundatiile judetene pentru tineret si organizatiile neguvernamentale de/pentru tineret din judete) pentru aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale de catre toate Consiliile Judetene.

In privinta sumelor din fondul destinat activitatilor de tineret, acestea se vor aloca in conditiile prevazute de lege cu privire la sumele alocate din fonduri bugetare publice, avand la baza analiza situatiei juridice a beneficiarului (daca este sau nu organizatie neguvernamentala de/pentru tineret) si a unei licitatii de proiecte, care ar trebui sa aiba in vedere un punctaj, ce ar putea avea ca posibile criterii de punctare: metode de realizare, publicul vizat, modul de utilizare al fondurilor, originalitatea proiectului, seriozitatea indeplinirii obligatiilor etc.

Pe perioada derularii campaniei s-au realizat urmatoarele:

a) 30 de consilii judetene au fost consiliate de CTR in vederea mai bunei interpretari a prevederilor legale;

b) 5 consilii judetene au organizat sau au promis ca vor organiza consultari cu privire la stabilirea politicilor publice pentru tineret locale cu fundatiile judetene pentru tineret si organizatiile neguvernamentale de/pentru tineret interesate;

c) 13 consilii judetene au infiintat sau au promis ca vor infiinta fondul destinat finantarii activitatilor de tineret.

O alta realizare a campaniei o reprezinta stabilirea de legaturi - acolo unde acestea nu existau - intre Consiliile Judetene si fundatiile judetene pentru tineret, respectiv organizatiile neguvernamentale de/pentru tineret interesate, prin stabilirea unor cai de comunicare si chiar prin mijlocirea efectiva a unor intalniri intre cele doua parti, unele dintre intalniri mediate de catre CTR, prin reprezentantii sai prezenti.

Un alt impact pozitiv, necesar creerii si consolidarii unei relatii permanente eficiente intre Consiliile Judetene si fundatiile judetene pentru tineret, respectiv organizatiile neguvernamentale de/pentru tineret interesate, a constat in clarificarea modului de definire a acestora conform prevederilor legale, precum si in clarificarea unor aspecte privind documentatia ce trebuie depusa de fiecare structura in parte, in vederea constatarii respectarii prevederilor legale pentru a fi considerata de tineret sau pentru tineret.