Prezentul proiect de act normativ are drept scop aprobarea modul de repartizare ╚Öi de utilizare a sumelor destinate realiz─ârii programului „Cre╚Öterea gradului de con╚Ötientizare cu privire la rolul voluntariatului în societate” în vederea finan╚Ť─ârii asocia╚Ťiilor ╚Öi funda╚Ťiilor prev─âzute la lit. e) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se aloc─â Serviciului pentru Guvernare Deschis─â din cadrul Direc╚Ťiei Generale Guvernare Deschis─â, Rela╚Ťii Publice ╚Öi Cooperare - Secretariatul General al Guvernului.

Suma de 1.000 mii lei se repartizeaz─â ╚Öi se utilizeaz─â conform destina╚Ťiei prev─âzute în anexa care face parte integrant─â din prezenta hot─ârâre pe baza propunerii Serviciului pentru Guvernare Deschis─â din cadrul Direc╚Ťiei Generale Guvernare Deschis─â, Rela╚Ťii Publice ╚Öi Cooperare.

Documenta╚Ťia aferent─â proiectului de act normativ include nota de fundamentare a proiectului. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consult─ârii publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data public─ârii prezentului anun╚Ť la adresa de e-mail consultare.publica@sgg.ro

Materialele transmise vor purta men╚Ťiunea: „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de Hot─ârâre a Guvernului privind aprobarea modului de repartizare ╚Öi de utilizare a sumelor prev─âzute la lit. e) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021”. 

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a institu╚Ťiei, la linkul  https://sgg.gov.ro/1/anunturi-proiecte-de-acte-normative/.

Nepreluarea recomand─ârilor formulate ╚Öi înaintate în scris va fi justificat─â în scris. 

Pentru informa╚Ťii suplimentare, v─â st─âm la dispozi╚Ťie la urm─âtoarea adres─â de e-mail: consultare.publica@sgg.ro. 

Publicat la data de 20.05.2021, aflat în dezbatere pân─â la data de 31.05.2021.