Consiliul Superior al Magistraturii a reluat procedura de atribuire privind contractarea serviciilor necesare infiintarii a 5 centre de asistenta pentru categoriile vulnerabile si derularea unei campanii de constientizare cu privire la infiintarea acestora si la drepturile categoriilor vulnerabile, in cadrul proiectului „Imbunatatirea accesului la justitie. O abordare integrata cu accent pe categoriile vulnerabile", finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

La data de 21 august 2015, urmare a aprobarii de catre Operatorul de Program a modificarii bugetului alocat acestor activitati, procedura de atribuire privind contractarea serviciilor necesare infiintarii centrelor si derularii campaniei de constientizare a fost reluata prin publicarea in cadrul SEAP a anuntului nr. 204154.

Documentatia de atribuire este accesibila si pe website-ul CSM, sectiunea achizitii publice, la http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/24_08_2015__75650_ro.pdf