Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a organizat in data de 27 martie 2015 o dezbatere publica pe marginea proiectului Strategiei Nationale si a Planului de Actiuni privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei pentru perioada 2014–2020.

La nivel structural documentul a fost imbunatatit, fiind incluse sectiuni destinate corelarii documentului de politici publice cu actiunile intreprinse de catre Guvern. Astfel, a fost inclusa o sectiune privind actiunile strategice la nivel national semnificative pentru reducerea saraciei si promovarea incluziunii sociale, o comparatie intre Recomandarea Consiliului privind Programul national de reforma al Romaniei pentru 2014 si care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenta al Romaniei pentru 2014 si Strategia de Incluziune Sociala (Vol l si ll) si Planul de Actiune, initiative cheie recomandate pentru perioada 2015-2017 si o descrierea principalelor grupuri vulnerabile alaturi de ipoteze privind modelul de prognizare a saraciei.

Organizatiile neguvernamentale active in domeniul furnizarii de servicii sociale au atrans atentia inca de la nivelul anului 2012 asupra necesitatii realizarii unei strategii nationale care sa fie elaborata in urma unui proces de planificare strategica impreuna cu actorii publici si privati activi in domeniul asistentei sociale, care sa includa inclusiv aspecte privind elaborarea unei mecanism coerent de finantare a serviciilor sociale.
Conform Strategiei Nationale si a Planului de Actiuni privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei pentru perioada 2014–2020 dezvoltarea serviciilor sociale este un obiectiv strategic al Guvernului.

Documentul de politici publice recunoaste in acelasi timp rolul ONGurilor in dezvoltarea unei game largi de servicii sociale pentru grupurile vulnerabile din Romania: “rolul jucat de furnizorii privati si ONG-uri in furnizarea si dezvoltarea serviciilor sociale trebuie sporit si sprijinit atat la nivel national, cat si local. Parteneriatele public-privat au crescut in numar si amploare a demersurilor, de-a lungul anilor. Guvernul isi propune sa ia in considerare furnizarea unui sprijin financiar mai consistent catre furnizorii non-publici de servicii, precum si dezvoltarea de proceduri de contractare mai bune, in vederea furnizarii de servicii sociale mai multe si mai bune pentru comunitati si pentru un numar semnificativ de persoane vulnerabile sau excluse social”.

Documentul include o serie de etape necesar a fi parcurse:

  • Reglementarea obligatiei autoritatilor publice locale de a organiza, acorda si finanta serviciile sociale, ca servicii de interes public local;
  • Reglementarea unor instrumente diverse de finantare din fonduri publice, prin finantare directa, dar si in sistem concurential, inclusiv catre organizatiile private;
  • Deplasarea ponderii tipurilor de programe initiate de MMFPSPV in calitate de finantator de la sustinerea infiintarii/reorganizarii centrelor de zi/rezidentiale (abordare exclusiva pana in 1998), la cele pentru sustinerea cheltuielilor curente de functionare ale acestora (in paralel cu finantarea infiintarii de servicii noi) si in special catre cele de formare de specialisti si plata salariilor.
  • Adoptarea unei reglementari care  guverneaza mecanismul de asigurare a calitatii serviciilor sociale;
  • Reglementarea profesiilor specifice domeniului (asistent social, psiholog, 2004);
  • Ratificarea documentului Carta Sociala Europeana (1998) care reglementeaza dreptul persoanei la servicii sociale calificate;
  • Adoptarea legislatiei privind functionarea sistemului de asistenta sociala (2001, 2006, 2011)  care reglementeaza mecanismele de planificare strategica a masurilor de asistenta sociala, ca raspuns rapid la schimbarile economice, demografice si sociale.

 

Documentul integral poate fi accesat aici.