Articol realizat de Bianca Oprea, Consilier Juridic în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Actualizare 05.03.2020: Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ANAF nr. 614/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Reamintim contribuabililor care doresc să redirecţioneze impozitul anual datorat către organizaţiile neguvernamentale, că pentru această procedură au posibilitatea fie de a completa noul formular ANAF, fie cele doua formulare deja existente.

Actualizare 18.02.2020: ANAF a publicat proiectul de ordin privind modelul, continutul si instructiunile de completare a formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat", precum si anexele aferente.

Ordin: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/ordin_14022020.pdf

Anexa I: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Anexa1_14022020.pdf

Instructiuni de completare: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa_1_INST230_14022020.pdf

Anexa II: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa_f230_14022020.pdf

Referat de aprobare: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/referat_14022020.pdf

 

Conform site-ului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectele de acte normative pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării, în scris, la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice și Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
    • Prin scrisori, la adresa poștală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucureşti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice
    şi Mass-Media.
    • Electronic, la adresa de mail: 
presa@anaf.ro

    • Prin fax, la numarul: 021-319.98.57.

Actualizare: Conform comunicării ANAF, de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, este în lucru un nou tip de formular simplificat aferent tuturor veniturilor realizate în anul 2019.  https://bit.ly/2Hae0TQ

Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală, contribuabilii vor putea depune fie cele două formulare 230 aflate în vigoare la acest moment, fie noul formular 230 simplificat. 

În data de 30 martie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Aceasta stabilea în art. I pct. 7 posibilitatea contribuabilului de a opta pentru redirecționarea unei cote de 2% din impozitul pe venit pentru susţinerea oricărei entități  nonprofit  înfiinţată în condiţiile legii, sau pentru redirecționarea unei cote mai mari, de 3,5%, numai pentru acele entități nonprofit care au și calitatea de furnizori de servicii sociale, acreditaţi cu cel puțin un serviciu social licenţiat. Pentru a reglementa procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a acestor sume, a fost emis Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 50/2019. În acest sens, a fost aprobat şi modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 230.

Acest regim discriminatoriu a fost sesizat de către mai multe organizații neguvernamentale și ulterior remediat în Parlamentul României, prin adoptarea  legii nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 25/2018, menţionată anterior. Aceasta a reglementat posibilitatea contribuabililor de a dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru toate entităţile nonprofit şi unitățile de cult, indiferent dacă sunt sau nu furnizori de servicii sociale. În acest sens, art. 3 alin. (1) din Ordinul nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, menţionează: «Prevederile prezentului ordin se aplică pentru direcţionarea de către contribuabil a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începând cu anul 2019, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.» De asemenea, prin intermediul acestui act normativ, a fost aprobată şi forma noului formular 230.

Cu toate acestea, regimul unitar de 3,5% se aplică numai pentru veniturile realizate după 31 martie 2019, ceea ce rezultă din prevederile alin. (2) al aceluiaşi articol 3. Astfel, pentru veniturile realizate în 2019, dar în perioada 1 ianuarie – 31 martie, contribuabilul va ține cont tot de vechiul Ordin al Preşedintelui ANAF nr. 50/2019 și va folosi formularul prevăzut de acesta.

Rațiunea pentru această situaţie aparent încurcată se regăseşte în art. 15 alin. (2) din Constituţie, care prevede că «Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile». Prin urmare, principiul neretroactivităţii legii va fi aplicabil şi legislaţiei fiscale.

Concluzia celor de mai sus este că în anul 2020 contribuabilii trebuie să depună nu unul, ci două formulare 230 pentru a redirecţiona către o organizatie nonprofit cota corespunzătoare din impozitul pe venit anual datorat pentru întreg anul 2019. Astfel:

  1. Pentru impozitul pe venit datorat realizat în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 inclusiv, se va completa formularul 230 aferent Ordinului nr. 50/2019 şi se va păstra diferenţierea cotelor de 3,5% şi de 2% pentru organizaţiile neguvernamentale care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel putin un serviciu social licenţiat şi restul persoanelor juridice fără scop patrimonial; formularul este disponibil AICI;
  2. Pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019 inclusiv, va fi utilizat formularul 230 aferent Ordinului nr. 140/2020, menţinându-se o cotă de 3,5% din impozit pentru toate entităţile nonprofit; formularul este disponibil AICI.

Informaţiile au fost transmise şi confirmate şi de către funcţionarii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Aceştia confirmă, de asemenea, că în cadrul Spaţiului Privat Virtual (SPV) se vor putea înregistra ambele formulare. 

O veste bună este însă afirmaţia Ministrului Finanţelor Florin Cîţu, care a declarat după şedinţa de guvern din data de 27 ianuarie 2020, că termenul până la care pot fi depuse cele două formulare 230 privind destinaţia sumelor din impozitul anual datorat se va prelungi până la data de 25 mai 2020. Până la publicarea acestui articol, această declarație nu s-a concretizat printr-un act normativ.