Opinie elaborată de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Actualizare 05.03.2020: Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ANAF nr. 614/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Reamintim contribuabililor care doresc să redirecţioneze impozitul anual datorat către organizaţiile neguvernamentale, că pentru această procedură au posibilitatea fie de a completa noul formular ANAF, fie cele doua formulare deja existente.

Actualizare 18.02.2020: ANAF a publicat proiectul de ordin privind modelul, continutul si instructiunile de completare a formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat", precum si anexele aferente.

Ordin: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/ordin_14022020.pdf

Anexa I: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Anexa1_14022020.pdf

Instructiuni de completare: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa_1_INST230_14022020.pdf

Anexa II: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa_f230_14022020.pdf

Referat de aprobare: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/referat_14022020.pdf

 

Conform site-ului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectele de acte normative pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării, în scris, la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice și Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
    • Prin scrisori, la adresa poștală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucureşti 050741 - la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice
    şi Mass-Media.
    • Electronic, la adresa de mail: 
presa@anaf.ro

    • Prin fax, la numarul: 021-319.98.57.

Actualizare: Conform comunicării ANAF, de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, este în lucru un nou tip de formular simplificat aferent tuturor veniturilor realizate în anul 2019.  https://bit.ly/2Hae0TQ

Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală, contribuabilii vor putea depune fie cele două formulare 230 aflate în vigoare la acest moment, fie noul formular 230 simplificat. 

Zilele acestea, Știri.ong primește multe întrebări referitoare la modalitatea corectă de completare și depunere a Formularului 230 pentru utilizarea sumei de 2%, respectiv 3,5% din impozitul anual datorat, care poate fi direcționată către o organizație neguvernamentală. Opinia noastră am expus-o într-un articol recent și rămâne valabilă până la apariția unui alt normativ care să schimbe prevederile care sunt în vigoare în acest moment.

Totuși, din informațiile prezente pe Facebook (un exemplu aici), ieri, 3 februarie, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții ANAF, în urma căreia a apărut informația că aceștia vor elabora un nou Ordin și un nou Formular 230, care va conține atât datele prevăzute de Ordinul Președintelui ANAF nr. 50/2019, cât și pe cele din cadrul Ordinului nr. 147/2020. În cazul în care această informație se va concretiza și, într-adevăr, vor apărea un nou Ordin și un nou Formular 230, considerăm că acestea trebuie:

1. Să fie puse în dezbatere publică și să aibă loc o consultare reală cu cei care sunt interesați de acest subiect;

2. Să țină cont de situația celor care deja au completat Formularul 230 în versiunea sa din 20 ianuarie 2020;

3. Să includă obligatoriu prevederi prin care să dea posibilitatea utilizării, fie și pentru o durată limitată, dar care trebuie să fie rezonabilă, a ambelor sisteme, respectiv și Formularul 230 din 20 ianuarie 2020, și presupusul nou Formular 230;

4. Să fie acompaniate de măsuri eficiente de comunicare atât către personalul din structura ANAF, cât și către cei care sunt interesați de această chestiune, respectiv ONG-urile care pot beneficia de această facilitate. 

O soluție de moment până la așteptata poziție oficială a ANAF este că cei care au strâns deja Formularul 230 în versiunea sa din 20 ianuarie 2020 să le depună cât mai curând la ANAF (opinie împărtășită și de colegii de la ARC - Asociația pentru Relații Comunitare). 

Tot astăzi, un număr de peste 50 de ONG-uri care au ca obiect de activitate sprijinirea copiilor cu dizabilități au semnat o petiție prin intermediul căreia solicită ANAF să nu complice și mai mult situația organizațiilor neguvernamentale prin emiterea unui nou formular. De asemenea, aceste organizații cer «expres calcularea de către instituția ANAF a sumelor reprezentând 2% (ian/mar) și 3,5% (apr/dec) luând în considerare actualul formular 230 privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat reglementat de ordinul nr. 147/2020».