La propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Guvernul a aprobat in data de 3 februarie 2016, un Memorandum pentru constituirea unui grup de lucru interministerial in vederea implementarii politicii de ocupare directionata catre crearea de noi locuri de munca si mentinerea celor existente.

Sedintele grupului de lucru vor fi prezidate de doamna Ana Costea, ministrul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Astfel, in vederea indeplinirii obiectivului global pentru anul 2020 - de atingere a unei tinte de 70% rata de ocupare nationala - este necesara promovarea unei piete a muncii performante, dinamice si flexibile, care sa asigure accesul persoanelor la locuri de munca de calitate.

Atingerea acestui obiectiv depinde de politica educationala si de formare profesionala, de politica economica si cea fiscala, iar in acest sens se vor face eforturi pe urmatoarele directii:

 • intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare a Fortei de Munca;
 • revizuirea legislatiei referitoare la sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei    de munca, salariul minim brut pe tara garantat in plata, ucenicia la locul de munca;
 • dezvoltarea si evaluarea schemelor de stimulare a crearii de noi locuri de munca;
 • dezvoltarea si promovarea rolului comitetelor sectoriale;
 • intarirea rolului Inspectiei Muncii.

Grupul de lucru interministerial va fi format din cate 3-4 reprezentanti, inclusiv la nivel de secretar de stat, din urmatoarele institutii:

 • Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
 • Inspectia Muncii;
 • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
 • Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri;
 • Ministerul Finantelor Publice;
 • Ministerul Fondurilor Europene;
 • Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice;
 • Autoritatea Nationala pentru Calificari.