Sub pretenția creșterii transparenței, deputatul PSD Liviu Pleșoianu a propus în Senat modificarea legislației esențială funcționării ONGurilor din România prin impunerea unor poveri administrative inutile și pârghii de control politic al organizațiilor neguvernamentale.
Află mai mult despre propunerea sa aici. 

În cursul zilei de vineri, 25 august, și Guvernul a luat o poziție nefavorabilă acestor modificări legislative. Avizul negativ poate fi consultat aici

Se realizează o analiză a legislației în materile și se are în vedere o consultare atât la nivel interinstituțional, cât și cu societatea civilă, care a semnalat deja o serie de probleme existente în practică, inclusiv, cu privire la aspectele referitoarea la statutul de utilizate publică.”-punct de vedere

În expunerea de motive, Guvernul consideră că îmbunătățirea procesului de alocare a statutului de „utilitate publică” poate fi îmbunătățit în baza legislației deja în vigoare, și consideră unele măsuri propuse de Liviu Pleșoianu ca fiind nefundamentate. De asemenea, ei mai semnalează lipsa motivațiilor pentru anumite modificări legislative și acuză faptul că nu reies rațiunile acestora în expunerea de motive, precum nici inconveniențele juridice ori practice.

Menționăm că termenul de 3 ani (modificările propun scurtarea termenului la 2 ani în vederea acordării statutului de utilitate publică) nu este o cerință care se regăsește doar în legislația românească, ci există și în legislația altor state, fiind considerată ca o perioadă de timp rezonabilă în vederea creării unei imagini de ansamblu cu privire la tendința de evoluție a activității asociației ori fundației, care să permită autorităților competente o evaluare realistă a „activității semnificative”, având în vedere privilegiile pe care statul le va acorda în virtutea acestui statut special.” – arată motivația.

În legătură cu modificarea algoritmului procentual pentru recunoașterea statutului, Guvernul avertizează că există premisa creării unei situații de discriminare între organizații care îndeplinesc aceleași criterii prevăzute în lege.

Totodată, menționăm că mecanismul privind stabilirea procentelor de alocare a fondurilor din bugetul de stat și bugetele locale nu poate fi implimentat, întrucât, de la bugetul de stat, sumele sunt alocate asociațiilor și fundațiilor prin bugetele mai multor autorități publice, în funcție de competențe i de domeniile coordonate, iar bugetele locale se aprobă de consiliile locale ale comunilor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor și de la Consiliul General al Municipiului București, după caz, pe baza principiului autonomiei locale financiare.

Guvernul își exprimă dezacordul și pentru modificările articolului 42 referitor la faptul că recunoașterea utilității publice se face pe durată de 5 ani de zile, referitor la instituirea obligației asociațiilor și fundațiilor vizate de a solicita în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a dispozițiilor legale o nouă recunoaștere a statutului, precum și referitor la art. 48.

Articolul 48 impunea asociațiilor, fundațiilor și federațiilor obligația de a publica semestrial în M.O. declarația de venituri și cheltuieli pentru semestrul aferent, alături de o serie de informații referitoare la angajații angrenați în diferite activități și veniturile generate.

În ceea ce privește art. 48, apreciem că această măsuraă propusă poate afecta în mod negativ mediul asociativ din România. O astfel de reglementare care vizează toate asociațiile și fundațiile generează birocrație suplimentară și îngreunează activitatea organizațiilor.” – punct de vedere al Guvernului.

Fii la curent cu parcursul legislativ al acestei inițiative pe site-ul Senatului. 

 


Citește și poziția exprimată de Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social aici!