Așa cum a atras atenția APADOR-CH la începutul lunii martie, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a publicat un proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi pentru modificarea mai multor acte normative. Proiectul include și modificări ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, la propunerea și în aria de competență a Ministerului Justiției. 

 

În încercarea de a transpune Directiva europeană nr. 2015/849/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, proiectul însă transcende prevederile legislației europene și adaugă și organizațiile neguvernamentale în rândul entităților vizate de noile măsuri de raportare. Ca o consecință directă, asociațiile și fundațiile ar trebui să raporteze anual Ministerului Justiției (sau mai des, la maxim 15 zile după ce intervine orice schimbare) datele de identificare ale beneficiarilor lor reali. Nerespectarea acestei prevederi rezultă în amendă de până la 5000 de lei și ulterior, în dizolvare.

 

La solicitarea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, Ministerul Justiției a organizat în 7 mai o dezbatere publică a modificărilor propuse, a cărei minută a fost recent publicată aici. În timp ce reprezentanții ministerului au insistat pe menținerea actualei forme legislative de transpunere a directivei, ONG-urile au argumentat că această transpunere exagerată a prevederilor europene va conduce la:

  • închiderea completă a organizațiilor care lucrează în beneficiul celor mai vulnerabile grupuri: persoane abuzate, persoane cărora nu li se respectă drepturile omului, persoane afectate de sărăcie extremă sau la
  • reducerea numărului de cetățeni care apelează la serviciile organizațiilor neguvernamentale.

 

După dezbaterea publică, scrisoarea trimisă ministerului de către ONG-uri detaliază motivele acestor îngrijorări:

 

“Având în vedere că autoritățile române nu au publicat nicio [...] evaluare a riscului de la nivelul societății civile, nu există niciun argument pentru proporționalitatea măsurilor propuse în proiectul dvs. Încheiem în speranța că veți stopa aceste modificări grave aduse libertății de operare a societății civile din România: raportarea datelor de identificare ale beneficiarilor serviciilor ONG și posibilitatea dizolvării ca sancțiune pentru refuzul de a divulga aceste date. De asemenea, considerăm că actuala forma a proiectului de lege nu va asigura atingerea obiectivului final al directivei, căci în fapt, nici societatea civilă nu va putea raporta, nici autoritățile nu vor putea procesa volumul uriaș de informații. Spre exemplu, doar sectorul serviciilor de asistență socială și conexe (socio-educaționale sau socio-medicale, locuire, mediere pentru piața muncii etc.) furnizate de către organizațiile neguvernamentale din România are un număr de aproximativ 350.000 de beneficiari anual.”

 

Scrisoare integrală este disponibilă aici și este susținută de:

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Fundația PACT

CLNR - Centrul pentru Legislație NonProfit

Fundația Hope and Homes for Children

APADOR-CH Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki