Ca răspuns la inițiativa Secretariatului General al Guvernului de a deschide procesul de consultare cu privire la oportunitatea modificării O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 12 organizații și 5 federații, însumând 209 ONG-uri din domenii diferite, au exprimat un punct de vedere comun transmis ieri Guvernului României. Reducerea birocrației administrative și digitalizarea procesului de înregistrare și realizare a modificărilor aferente funcționării ONG-urilor sunt necesare.

Acestea și-au exprimat disponibilitatea de a fi parte a unui proces de dialog constructiv privind soluțiile și alternativele de legiferare, într-un proces în care solicită implicarea activă a tuturor părților interesate și prezența în dezbatere a tuturor autorităților publice relevante, precum: ANAF, Ministerul Justiției, ONRC, Ministerul Finanțelor, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Agenția pentru Digitalizarea României etc.

Reformarea legislației privind funcționarea organizațiilor neguvernamentale necesită o predictibilitate mai mare a procesului legislativ. Este nevoie de un climat social și politic stabil și prielnic, care să permită o participare largă a organizațiilor neguvernamentale în procesul de consultare, dar și un acord politic mai larg pentru susținerea modificărilor, pentru a nu repeta experiențele anterioare de modificare a O.G. 26/2000, în sensul restrângerii libertății de asociere sau controlul politic al ONG-urilor.

Argumentele susținute sunt detaliate în scrisoarea disponibilă AICI.

Notă: Din eroare, în forma inițială a acestui material, numărul de organizații membre în cele 5 federații semnatare a fost preluat greșit. Este vorba de 209 organizații față de cifra de 300 inițial preluată. Pentru coerență, evidențiem această eroare, fără a modifica textul scrisorii, păstrat în forma făcută publică initial.