Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) a făcut câteva recomandări de modificare a proiectului supus dezbaterii publice, privind noile carduri electronice de identitate.

Pe scurt acestea sunt: 

  • Eliminarea din proiect a prevederii ca cetăţenii care au împlinit vârsta de 55 de ani să fie obligaţi să-şi preschimbe cardul de identitate, din 10 în 10 ani – Această prevedere nu există în legislația actuală și este nejustificată în măsura în care nu apar modificări substanțiale ale fizionomiei persoanei sau cardul nu se deteriorează. În plus, punerea oamenilor pe drumuri pentru a-și schimba buletinele, deși nu e nevoie, contrazice flagrant angajamentul de guvernare al PSD, care a promis în Programul de guvernare 2017-2020 o simplificare și debirocratizare a procedurilor.
  • Renunțarea la semnătura olografă a posesorului, pusă pe cardul simplu de identitate – Această prevedere, care nu există și pentru cardul electronic, reprezintă un tratament diferențiat aplicat acelor cetățeni care nu doresc să opteze pentru cardul electronic și deci o presiune asupra lor să aleagă totuși cardul electronic. În plus, prezența semnăturii pe cardul simplu poate genera diferite riscuri de contrafacere cu potențiale prejudicii la adresa titularului, a cărui semnătură devine astfel publică și la îndemâna oricui are acces la actul său de identitate sau la o copie. Pe niciun card, de identitate sau cu altă destinaţie, nu trebuie să fie vizibilă semnătura olografă a titularului. Este o măsură elementară de protecţie a datelor personale. 

Citiți pe larg recomandările APADOR-CH.