Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a lansat in dezbatere publica Proiectul de Hotarare pentru aprobarea Strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2015 - 2020. Initiativa s-a mai aflat in dezbatere publica in decembrie 2013 si martie 2014, in cadrul intalnirilor participand organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul dizabilitati, fara a se ajunge la un consens asupra initiative Guvernului.

Conform documentului de politici publice, scopul strategiei este cresterea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati si participarea acestora, cu drepturi depline si sanse egale, in societate. Realizarea acestui scop este posibila doar prin reformarea societatii, in toate domeniile, procesele siactivitatile socialecare au impact asupra calitatii vietii fiecarui individ in parte si al progresului comunitatii in ansamblu.

Principiile care stau la baza acestei reforme sunt cele afirmate de Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati si anume:

  • Respectarea demnitatii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertatii de a face propriile alegeri si a autonomiei personale;
  • Nediscriminarea;
  • Participarea si integrarea deplina si efectiva in societate;
  • Respectul pentru diversitate si acceptarea persoanelor cu dizabilitati ca parte a diversitatii umane si a umanitatii;
  • Egalitatea de sanse;
  • Accesibilitatea;
  • Egalitatea intre barbati si femei;
  • Respectul pentru capacitatile de dezvoltare ale copiilor cu dizabilitate si pentru dreptul copiilor cu dizabilitati de a-si pastra identitatea

La nivelul anului 2013 organizatiile neguvernamentale si-au exprimat ingrijorarea fata de documentul aflat in dezbatere, solicitand includerea urmatoarelor aspecte:

1.    Masuri pentru dezvoltarea rapida a unui numar mare de servicii de suport la nivel local, pentru sprijinirea accesului persoanelor cu dizabilitati la serviciile de baza (educatie, ocupare, locuire, sanatate primara, recuperare etc).

2.    Ameliorarea legislatiei privind accesul persoanelor cu handicap la serviciile de baza, pe de o parte si la serviciile de suport, pe de alta parte.

3.    Revizuirea legislatiei privind autorizarea si monitorizarea unitatilor protejate si coraborarea cu proiectul de lege din domeniul economiei sociale;

4.    Rediscutarea modalitatilor de finantare a serviciilor sociale din domeniul dizabilitatii, inclusiv gasirea unor modalitati noi de finantare de la bugetul de stat, crearea unui fond special de finantare din cota platita de angajatorii cu peste 50 de salariati care nu au angajate 4% persoane cu dizabilitati.

5.    Masuri de stimulare a angajarii personalului in serviciile din domeniul dizabilitatii. Fidelizarea si motivarea personalului din acest sector, atat in mediul public cat si in cel privat (de tip non-profit);

6.    Modernizarea sistemului de colectare a informatiilor din domeniul dizabilitatii (cf. Art.31 din Conventia ONU), pentru ca acesta sa documenteze in detaliu politicile publice din sfera dizabilitatii;

7.    Nu in ultimul rand, includerea organizatiilor care reprezinta interesele persoanelor cu dizabilitati in structurile de analiza si decizie de la nivel guvernamental, responsabile cu implementarea Conventiei ONU, precum si in toate grupurile de lucru (ministeriale, interministeriale) care vor avea ca obiect revizuiri legislative sau planificari strategice in acest domeniu.

 

Propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.ro in perioada 29 decembrie-07 ianuarie 2015.

 

Documente:

Proiect de Hotarare pentru aprobarea Strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2015 - 2020

Anexa - Strategia nationala "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2015 - 2020