Cei care doresc să-și înființeze o asociație ori fundație (sau să adere la una existentă în anumite situații) trebuie să prezinte obligatoriu certificatul de cazier fiscal odată cu depunerea actelor necesare la Judecătoria competentă pentru soluționarea cererii de înscriere sau modificare.

Cei care vor să devină persoane fizice autorizate, sau să-și înființeze o asociație ori fundație (sau să adere la una existentă) trebuie să prezinte obligatoriu certificatul de cazier fiscal.

În conformitate cu legea anterioară, cazierul se obținea în regim normal (în 10 zile lucrătoare) contra taxei de 5 RON, sau de urgență (în 5 zile lucrătoare) contra taxei de 20 RON. Noua lege a mărit nejustificat de mult taxa de urgență, la 100 RON. În asemenea condiții, cazierul ar fi trebuit eliberat pe loc; este vorba însă doar de 2 zile lucrătoare.

În București, descentralizarea procedurii obținerii cazierelor fiscale s-a dorit a veni în sprijinul contribuabililor, dar rezultatul a fost la polul opus. Astfel, s-a renunțat la posibilitatea comodă de a depune și ridica dosarele de cazier fiscal dintr-un singur loc (Direcția Generala a Finanțelor Publice a Municipiului București), contribuabilii trebuind astfel să se adreseze compartimentelor specializate din cadrul Administrațiilor Finanțelor Publice de Sector (1-6). De la Direcția Generală a Finanțelor Publice (str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota, nr.13, Sector 2) se mai pot ridica doar caziere pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal pe raza teritorială a Municipiului București.

Cererea de obtinere a cazierului fiscal (Descarcă) va fi însoțită de următoarele documente:

copie BI/CI                   +                   taxa de eliberare a cazierului fiscal

Aveți mai jos adresele trezoreriilor și administrațiilor financiare de sector din București:

Trezorerii: 

sector 1  Str. Dimitrie Gerota nr.13, sect. 2
sector 2  Bd Ferdinand nr. 89, sect. 2
sector 3  Str. Ciresului nr. 6, sect. 2
sector 4  Str. Pieptanari nr. 31, sect. 4
sector 5  Bd. Natiunilor Unite nr. 6-8, sect. 5
sector 6  Calea Giulesti nr. 3, sect. 6

Administrații Financiare: 

sector 1  Str Roma nr 7
sector 2  str Maria Roseti nr 39
sector 3  Calea Mosilor nr 156
sector 4  Sos Berceni nr 104
sector 5  Calea 13 Septembrie nr 226
sector 6  Str Popa Tatu nr 7