Formularele de înscriere se pot trimite la cabinet.ss-pasca@just.ro până la data de 16.08.2021, ora 24.00

Organizațiile neguvernamentale din România interesate să participe la consultarea publică referitoare la modificarea OG 26/2000 sunt rugate să completeze și să transmită formularul disponibil aici, la adresa de mail cabinet.ss-pasca@just.ro până la data de 16.08.2021. Din partea fiecărei organizații poate fi desemnat un singur reprezentant.

Scopul consultării este definirea problemelor care încă grevează activitatea ONG-urilor și  identificarea soluțiilor de intervenție prin politici publice. Procesul va fi transparent, o sinteză a dezbaterilor din grupurile de lucru urmând să fie publicată pe site-ul Ministerului Justiției,

Reamintim că, în sprijinul societății civile, Ministerul Justiției propune accelerarea procesului de transformare digitală a Registrului Asociațiilor și Fundațiilor, precum și a procedurilor de înregistrare/modificare a actelor constitutive si dizolvare a asociațiilor și fundațiilor, în contextul accelerării procesului de transformare digitală a serviciilor publice din sistemul Justiției și ținând cont de strategia UE pentru viitorul digital.

O posibilă soluție care ar crește eficiența, atât a procedurilor, cât și a sistemului informatic, este trecerea Registrului Asociațiilor și Fundațiilor de la Ministerul Justiției la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Aceasta ar însemna integrarea registrului în sistemul IT de la ONRC, sistem a cărui arhitectură  permite interogarea mai rapidă și mai complexă de către cetățeni. În ceea ce privește procedurile, pot fi trei variante: a) înregistrarea la ONRC, fără control judiciar, b) înregistrarea la ONRC în prezenta unui judecător delegat sau a unui funcționar cu statut asimilat magistraților, c) păstrarea sistemului actual de înregistrare la instanțe și transmiterea actelor în format digital de la instanțe la ONRC.

Lista ONG-urilor care si-au desemnat reprezentanți la consultări va fi publicată în data de 20 august 2021 pe site-ul Ministerului Justiției.