Organizațiilor neguvernamentale trebuie să aplice Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului republicată, fiind obligate ca, în desfășurarea activității lor, să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului și, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoaștere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, și a beneficiarului real, conform art.11 din Legea 656/2002.

 

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este Unitatea de Informații Financiare a României (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea și implementarea sistemului național de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Aceasta instituție are ca obiect de activitate "[...] prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art.8 alin (1), Parchetul de pe langă Înalta Curte de Casație și Justiție", iar în situația în care se constată existența unor operațiuni suspecte de finanțare a unor acte de terorism sesizează de îndată și Serviciul Român de Informații. Organigrama ONPCSB a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

 

Având în vedere ultimele controale pe care le desfăşoară Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) şi care au vizat sectorul organizaţiilor neguvernamentale din România,  prevăzute în lege la art 10 lit. j)  vă aducem la cunoştinţă următoarele obligaţii prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului republicată.