Plenul Comisiei de la Veneţia a adoptat poziţia sa cu privire la textul proiectului legii de modificare şi completare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, iniţiat la începutul anului 2017 de deputatul Liviu Pleşoianu.

 

Una dintre principalele modificări propuse de iniţiator stabileşte că orice ONG trebuie să publice de două ori pe an, în Monitorul Oficial, o declaraţie de venituri şi cheltuieli care să includă distinct, pentru fiecare venit în parte, persoana sau activitatea care a generat venitul respectiv, precum şi valoarea acestuia. Sancţiunea nepublicării acestei declaraţii este dizolvarea de drept a asociaţiei sau fundaţiei.

 

Printre concluziile opiniei Comisiei de la Veneţia, se regăsesc următoarele :

- Există o temere semnificativă cu privire la deciziile arbitrare care ar putea fi luate în aplicarea acestui proiect de lege în eventualitatea în care el ar fi adoptat: în forma sa actuală, el exclude din lista definită limitativ a organizaţiilor de utilitate publică o serie de domenii cum ar fi drepturile omului sau lupta împotriva corupţiei.

- În egală măsură, Comisia este preocupată şi de interdicţia aplicabilă organizaţiilor de utilitate publică de a nu desfăşura activităţi politice de orice natură; în lipsa unei circumstanţieri mai precise, această exprimare poate conduce inclusiv la imposibilitatea exercitării dreptului asociaţiilor de a iniţia acţiuni de implicare sau susţinere a unor teme relevante pentru dezbaterea publică, o atare situaţie fiind în dezacord cu opinia Comisiei.

- Propunerile cu privire la raportările suplimentare pe care o organizaţie neguvernamentală ar trebui să le facă, inclusiv cele referitoare la sancţiunile de dizolvare în caz de nerespectare a acestor obligaţii, sunt fără îndoială lipsite de utilitate şi disproporţionate. Recomandarea clară a Comisiei de la Veneţia este ca aceste prevederi să fie eliminate. 

 

Textul integral în limba engleză al opiniei Comisiei de la Veneţia este disponibil aici.

 

Opinia din 11 decembrie 2017 a Expert Council on NGO Law, structură din cadrul Consiliului Europei este disponibilă aici.

 

Proiectul de lege pe care îl analizează opinia se află în prezent în Camera Deputaţilor, care are rol de cameră decizională, după ce a fost adoptat tacit de către Senat la sfârşitul lui noiembrie 2017 (parcursul legislativ al proiectului de lege poate fi găsit aici). 

 

Poziţia publică a mai mult de 70 de organizaţii neguvernamentale din România cu privire la textul proiectului de lege este disponibilă aici.

 

 

Sursă foto, aici.