Centrul de Resurse pentru participare publica – CeRe, in parteneriat cu Centrul Roman de Politici Europene – CRPE implementeaza incepand cu iulie 2013, pana in luna octombrie a anului viitor, proiectul “Reforma pensiilor – de la experti la public”. Acest proiect este co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa. 

Proiectul raspunde nevoii unei politici publice noi care sa adapteze sistemul de pensii la problemele actuale si la scenariile pentru viitor. Necesitatea acestei reforme este indicata, in principal, de rata nefavorabila de dependenta angajati – pensionari, care a condus sistemul de pensii din Romania aproape de colaps.

Obiectivul general al proiectului este implicarea actorilor sociali (experti, reprezentanti ai administratiei, politicieni, mediu de afaceri, cetateni si organizatii ale societatii civile) intr-un proces deliberativ de elaborare a unei propuneri de politica publica privind reforma sistemului de pensii in Romania.

Obiective specifice si activitati incluse in proiect:

1. Elaborarea si promovarea a trei optiuni de politica publica cu privire la reforma sistemului de pensii, bazate pe cercetarea starii actuale, a opiniilor factorilor interesati si a tendintelor prevazute pentru urmatorii 10-20 de ani

2. Implicarea a 60 de cetateni, reprezentanti ai institutiilor relevante, ai ONG-urilor, ai sindicatelor, ai mediului de afaceri intr-un proces deliberativ cu privire la cele trei optiuni de politica publica.

3. Promovarea unui document de politica publica pe tema pensiilor care intruneste consensul factorilor interesati (politicieni, cetateni, experti, functionari, sindicate, organizatii neguvernamentale).

 

Bugetul total al proiectului este de 155.362,93 CHF, iar valoarea contributiei proprii este de 15.551,83 CHF in numerar.