Articol realizat de Simona Constantinescu, director Dezvoltare și Advocacy în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

 

Ieri, 3 noiembrie, Camera Deputaților a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. În acest moment, proiectul este adoptat de ambele camere ale Parlamentului și se află depus la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității sale. În absența unei sesizări de neconstituționalitate și după promulgarea de Președintele României, proiectul va deveni lege și își va produce efectele.

 

În așteptarea textului consolidat al legii care va pleca spre promulgare, am selectat câteva modificări care vor influența înființarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor. Astfel:

  • În vederea dobândirii personalității juridice, atât în cazul asociațiilor, cât și în cazul fundațiilor, fondatorii vor încheia doar un statut, prin act sub semnătură privată (față de cerința actuală de a încheia și un act constitutiv, și un statut, ambele în formă autentică sau atestată de avocat);
  • La depunerea actelor doveditoare ale sediului, nu va mai fi necesar avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut în Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare. Astfel, va fi suficient ca persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice să dea o declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că asociaţia, respectiv fundația, nu va desfăşura activitate la sediul ales;
  • Patrimoniul minim necesar pentru înființarea unei fundații va scădea la valoarea a cel puțin 10 salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată, la data constituirii fundaţiei (în acest moment, cerință legală este de minim 100 astfel de salarii);
  • Consiliul director al unei asociații va putea avea, până la o treime din componentă sa, și persoane din afara asociației (față de maximul de un sfert posibil până acum);
  • Se prevede expres că Adunarea Generală, respectiv Consiliul Director, își vor putea desfășura ședințele și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, iar hotărârile/deciziile acestora vor putea fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă;
  • Se elimină obligația depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali, dar se menține obligația comunicării către Ministerul Justiției ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale acestora;
  • Declarația privind beneficiarul real va putea avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și va fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier (în prezent, declarația se întocmește în formă autentică);
  • În cazul asociaţiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu va mai fi obligatorie depunerea declaraţiei pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosarul constituit pentru dobândirea personalității juridice.
   
Proiectul a fost inițiat de către un grup de 19 deputați și senatori USR și PSD în iulie 2020, iar parcursul său legislativ în prima cameră sesizată (Senatul) este disponibil aici, pe când cel din camera decizională (Camera Deputaților) este disponibil aici