ACTEDO, alături de 14 ONG-uri din România, a trimis ieri către Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) un memoriu care sprijină un proiect de lege ce ar modifica legea profesiei de avocat pentru a face posibilă practicarea avocaturii pro bono în scopul apărării persoanelor vulnerabile.

Modificarea vizează art. 30 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a fost propusă de domnul avocat Dan Chertes, consilier în Baroul Cluj, urmând a fi dezbătută în cadrul ședinței Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din data de 17 iulie. Dacă reacțiile Consiliului sunt favorabile, propunerea ar urma să fie dezbătută la următorul Congres al Avocaților, organism ce are și atribuții de inițiativă legislativă și ar putea introduce modificarea în procedura parlamentară.

Modificarea legislativă este oportună, întrucât, în prezent, un avocat care dorește să preia o cauză pro bono trebuie să urmeze o procedură birocratică prin care să obțină acordul decanului Baroului din care face parte și trebuie să prezinte dovezi care să arate că persoana pe care dorește să o ajute nu are mijloacele materiale pentru a-i achita onorariul. Mulți avocați nu respectă această regulă și preiau cauze pro bono conform propriei conștiințe, dar își asumă un risc făcând acest lucru. Credem că această reglementare este excesivă, contrară scopului profesiei și considerăm că descurajează mulți avocați care ar avea dorința să își folosească abilitățile pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili din societate.

Proiectul de lege inițiat de domnul Av. Dan Chertes prevede următoarele: „Art. 30 se completează cu alin. 6 și 7 care va avea următorul conținut: (6) Distinct de situațiile de asistență juridică gratuită stabilite de art. 40 și 70 alin. (2), avocatul poate decide acordarea de asistență juridică gratuită, pentru soț, partener de viață, rude până la gradul 4, inclusiv sau pentru persoane pe care avocatul le consideră în dificultate conform dovezilor prezentate de acestea și care nu ar avea posibilitatea achitării onorariului. (7) Pentru acordarea de asistență juridică gratuită persoanelor care fac parte din grupuri sociale vulnerabile, avocatul poate colabora cu asociații care au ca scop sprijinirea unor astfel de persoane.

Considerăm că aceasta modificarea este necesară întrucât vine în sprijinul persoanelor aflate în situații vulnerabile, care nu își permit asistența și reprezentarea juridică, și/ sau care sunt vulnerabile la discriminare – romi, persoane LGBTQIA, persoane cu dizabilități, vârstnici, supraviețuitoare ale violenței domestice sau sexuale, persoane cu boli cronice etc. Mai mult, prin introducerea criteriului ca persoana să se afle în dificultate, conform dovezilor prezentate, și prin excluderea persoanelor juridice din lista celor ce pot beneficia de asistență juridică pro bono, credem că se oferă suficiente garanții pentru a considera alte riscuri de fraudă ca fiind reduse, contractele de asistență juridică pro bono fiind și ele supuse acelorași verificări (de exemplu de către organele fiscale) la care sunt supuse contractele clasice de asistență juridică.

Memoriul depus de ACTEDO poate fi accesat integral aici.

Organizațiile semnatare ale memoriului sunt: Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Centrul Romilor pentru Intervenție Socială și Studii (Romani CRISS), Asociația ACCEPT, Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România – UCTRR, Salvați Copiii, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC), Romanian Women's Lobby, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.), CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Societatea de Analize Feministe AnA, Asociația FRONT, Asociația Transcena, Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP).