Toate persoanele interesate trebuie să își anunțe în avans participarea, până cel târziu vineri 4 mai, ora 14.00, la adresa dean@just.ro. Propunerile de modificare au stârnit deja criticile ONGurilor din cauza obligativității de a raporta datele de identificare ale tuturor persoanelor sprijinite de societatea civilă.

 

Așa cum a atras atenția APADOR-CH la începutul lunii martie, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a publicat un proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi pentru modificarea mai multor acte normative, printre care şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000. În încercarea de a transpune Directiva europeană nr. 2015/849/UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, proiectul însă transcende prevederile legislației europene și adaugă și organizațiile neguvernamentale în rândul entităților vizate de noile măsuri de raportare. Ca o consecință directă, asociațiile și fundațiile ar trebui să raporteze anual Ministerului Justiției (sau mai des, la maxim 15 zile după ce intervine orice schimbare) datele de identificare ale beneficiarilor lor reali. Nerespectarea acestei prevederi rezultă în amendă de până la 5000 de lei și ulterior, în dizolvare.

 

În înțelesul acestei legi, prin beneficiar real se înțelege "orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate."

În cazul asociațiilor și fundațiilor, noțiunea include cel puțin:

"1. membrii în consiliul director pentru asociaţii;

  2. fondatorii și membrii în consiliul director pentru fundaţii;

 3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei, în temeiul art. 26 și, respectiv, art. 29 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii;

 4. persoanele fizice sau, în cazul în care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice în al căror interes principal asociaţia sau fundaţia a fost înfiinţată sau funcţionează;

 5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra asociaţiei sau fundaţiei."

 

Ultima variantă a modificărilor propuse este disponibilă pe siteul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aici

 

La solicitarea Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile în baza Legii 52/2003, Ministerul Justiției organizează o dezbatere publică a tuturor modificărilor propuse prin acest act normativ și care vizează funcționarea ONGurilor, luni, 7 mai, între orele 13:00 – 14:30. Dezbaterea publică a fost anunțată aici și toate persoanele interesate trebuie să își anunțe în avans participarea, până cel târziu vineri 4 mai, ora 14.00, la adresa dean@just.ro.