Articol realizat de Bianca Oprea, Consilier Juridic în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, pentru programul Creștem ONG-uri În stare de bine, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.

La data de 14.08.2020 Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă care prelungeşte termenul pentru depunerea declaraţiei privind beneficiarul real al persoanelor juridice fără scop patrimonial până la data de 01 noiembrie 2020. Ar fi fost mai potrivit ca prelungirea termenului de la 14 august la 1 noiembrie să fie reglementată înainte de ultima zi de expirare a vechiului termen, astfel încât organizaţiile neguvernamentale să îşi poată îndeplini obligaţiile legale într-un cadru normativ previzibil.

Pentru că am vazut că există confuzie între declaraţia pe care trebuie să o depună persoanele juridice care au obligaţia de a se înregistra în Registrul Comerţului şi persoanele juridice fără scop patrimonial, cred ca este util să facem anumite precizări.

La data de 6 iulie 2020 a fost adoptată Legea nr. 108/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. La art. 2 din legea menţionată anterior, regăsim următoarele : « La articolul 56, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: "(11) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1): a) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat; b) persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali. » Dacă ne vom uita la art. 56 din Legea nr. 129/2019 vom vedea că acest articol, care trebuie citit în ansamblu, se referă la « persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în Registrul Comerţului ». Prin urmare, sunt exceptate de la depunerea declaraţiei privind beneficiarul real persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în Registrul Comerţului dacă acestea sunt constituite doar din asociaţi persoane fizice. În continuare organizaţiile neguvernamentale au obligaţia de a depune la Ministerul Justiţiei o declaraţie autentică prin care să declare beneficiarul real. În acest moment, există un proiect de lege în Senat care îşi propune să elimine declaraţia pe proprie răspundere, atunci când beneficiarii reali ai organizaţiilor neguvenrmanetale sunt persoane fizice. Din păcate acest proiect de lege nu a intrat nici măcar in comisiile Senatului, păstrându-se astfel tratamentul diferenţiat între societăţile comerciale şi organizaţiile neguvernamentale.

Până la adoptarea proiectului de lege, daca nu aţi depus încă declaraţia privind beneficiarul real trebuie sa aveţi în vedere următoarele :

  • Declaraţia privind beneficiarul real trebuie autentificată la notar. Aceasta trebuie să conţină următoarele date de identificare ale beneficarului real : numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoane fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi după caz, domiciliul sau reşedinţa sediului social.
  • Beneficiarul real este definit de art. 4 alin. 2 lit.c din Legea nr. 129/2020 :

sociaţii sau fondatorii ;

membrii consiliului director ;

persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia ;

în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constitutite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite ;

- orice altă persoană fizica ce exercită controlul în ultima instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ.

  • Nu există un format standard al acestei declaraţii. Reprezentantul legal sau o persoană împuternicită de către Adunarea Generală, în cazul asociaţiei sau de către Consiliul Director, în cazul fundaţiei trebuie să se duca în faţa notarului pentru a da această declaraţie. Dacă persoana care dă declaraţia nu este reprezentantul legal, ci o altă persoană desemnată şi împuternicirea trebuie sa fie dată tot sub formă autentică.
  • Noul termen de depunere este 1 noiembrie 2020, iar declaraţia autentică se depune la Ministerul Justiţiei, fie prin poştă, fie la sediul din Str. Apolodor, nr. 17, Bucureşti.
  • Sancţiunea pentru neîndeplinirea acestei obligaţii este amenda contravenţională de la 200 lei la 2.500 lei la prima abatere, iar în caz de recidivă este de la 500 lei la 5.000 lei. Dacă nici la cea de-a doua abatere persoana juridică fără scop patrimonial nu îşi îndeplineşte obligaţia se poate dispune dizolvarea acesteia.