Un număr de 48 de organizaţii ale societăţii civile au solicitat, joi, preşedintelui României şi preşedinţilor celor două camere să consulte Comisia de la Veneţia în privinţa propunerii care restrânge definiţia familiei în Constituţie, anunță Agerpres.

Apelul este adresat Președintelui și Parlamentul, cu solicitarea consultării Comisiei de la Veneția înainte de a redefini familia în Constituție:

„Organizațiile semnatare solicită Președintelui și Parlamentului României să inițieze consultarea Comisiei de la Veneția pentru Democrație prin Lege privind propunerea legislativă PL-x 127/2017, pentru restrângerea definiției familiei în Constituție. Actualul impas procedural în ceea ce privește demersurile de redefinire a familiei în Constituție, riscul de restrângere a dreptului la viață privată și de familie, dar și de încurajare a unor comportamente discriminatorii fac necesară solicitarea ajutorului din partea Comisiei de la Veneția ca instituție cu expertiză, garant în respectarea statului de drept și a drepturilor omului.

În data de 28 martie 2017, această propunere legislativă a fost retrasă de pe agenda plenului Camerei Deputaților, prin votul majorității celor prezenți, la propunerea deputatului PSD Marcel Ciolacu. Domnul deputat a invocat vicii procedurale și conflictul de competențe între camerele Parlamentului, în cadrul procesului de revizuire a Constituției și a solicitat ca Birourile Permanente Reunite să dezbată acest conflict de competențe.

Considerăm acest moment de întrerupere a parcursului legislativ după o traiectorie tumultuoasă ca fiind unul oportun pentru clarificarea legalității procedurale a inițiativei pe plan național, dar mai ales pentru consultarea Comisiei de la Veneția, pentru obținerea unui punct de vedere asupra definiției propuse să fie date familiei în raport cu standardele europene de drepturile omului.

Solicităm, pe această cale, Președintelui României și Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului să solicite o opinie din partea Comisiei de la Veneția pentru Democrație prin Lege atât în privința procedurii inițiativei cetățenești și a organizării referendumului constituțional pornit în baza inițiativei, cât și în ceea ce privește substanța propunerii de modificare a articolului 48 din Constituție. Comisia de la Veneția, ca for european ce veghează la respectarea valorilor fundamentale, constituționale, democratice și europene, a oferit consiliere, susținere și expertiză atât în cadrul fiecărui proces de revizuire a Constituției României, cât și în cadrul modificării legislației electorale sau referendare.

Concret, orice modificare a Constituției, cât și legislația punctuală pentru organizarea referendumul constituțional, trebuie să respecte recomandările făcute de Comisia de la Veneția în Opinia sa referitoare la România din 2014 (1) și în ghidul de standarde pentru modificarea constituțiilor elaborat în 2010 de această instituție. (2)

Considerăm că este important pentru toate părțile implicate în această dezbatere, de la nivelul societății, sau din mediul politic, să existe un punct de vedere din partea Comisiei de la Veneția care să clarifice dacă propunerea actuală de redefinire a familiei contravine dreptului tuturor cetățenilor de a avea o familie protejată de Constituția României, conform prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului, în condițiile în care ne referim la acele familii care nu sunt bazate pe căsătorie — familiile formate în baza uniunii consensuale, familiile monoparentale sau familiile extinse, așa cum susținem noi, sau nu.”

Semnatari:

Coaliția anti-discriminare // ActiveWatch // Agenția Împreună // Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) // ARAS — Asociația Română Anti-SIDA // Asociația ANAIS // Asociația E-Civis // Asociația E-Romnja // Asociația Maatka Phi // Asociația pentru Libertate si Egalitate de Gen—A.L.E.G. // Asociația RHRN — Romanian Harm Reduction Network // Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință // Asociația Umanistă Română // Asociația ACCEPT // Asociația Carusel // Asociația Mame pentru Mame // Asociația MetruCub — resurse pentru cultură // Asociația MozaiQ LGBT // Asociația Necuvinte // Asociația Viitorul Tinerilor // ASUR — Asociația Secular-Umanistă din România // ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE // Be An Angel Romania, Cluj-Napoca // Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO) // Centrul de Studii Internaționale // Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități — CEDCD // Centrul FILIA // Centrul pentru Inovare Publică // Centrul pentru Studiul Democrației // CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică // Consiliul Tineretului din România (CTR) // ECPI — Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice // FRONT // Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate // Fundația PARADA // Fundația Rațiu pentru Democrație // Funky Citizens // Grow Up Romania // Institutul pentru Politici Publice // Les Sisterhood Cluj // MCA România — Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului în România. // RiseOUT // Romanian Women's Lobby // Societatea Academică din România // Societatea de analize feministe AnA // Societatea de Educație Contraceptiva si Sexuala (SECS) // Societatea Independentă Română a Drepturilor Omului — SIRDO // Tineri pentru Tineri