Cea mai importanta modificare adusa de Ordonanta 19/2008 ( publicata in Monitorul Oficial partea I, nr. 559/24.07.2008) vizeaza acordarea prefinantarii atât la începutul, cât şi pe parcursul derulării proiectelor, dar doar pentru beneficiarii POSDRU; din aceste sume se pot plăti inclusiv facturile de avans, conform prevederilor legale.

O alta modificare importanta are in vedere includerea alaturi de APL si ONG-uri si a Institutiilor de cult ca beneficiare a rambursarii de TVA.

Prefinanţarea reprezinta sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, dacă acest transfer nu se realizează în cadrul unui proiect care intră sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.