Ministerul Justiției a lansat un proces de transformare digitală a serviciilor publice din sectorul Justiție prin optimizarea proceselor și sistemelor IT existente, prin introducerea de tehnologii IT moderne, securizate și de înaltă calitate, facilitând totodată interconectarea bazelor de date și a registrelor naționale și promovând utilizarea unor canale sigure de transmisie electronică între autoritățile publice, precum și între acestea și cetățeni.

În acest context, Ministerul Justiției urmărește:

a) Evidența centralizată a asociațiilor și fundațiilor prin preluarea datelor, atât din registrele speciale aflate la grefele instanțelor, cât și din Registrul Național ONG operat de Serviciul Relații Publice din Ministerul Justiției.

Evidența centralizată se va ține la actualul ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului) utilizând know how-ul și sistemele IT aflate în exploatare (sharing and reuse).

Propunerea Federației Asociației de Locatari din Timișoara și a Fundației Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi a fost ca, odată cu preluarea evidenței centralizate a asociațiilor și fundațiilor, ONRC să își schimbe denumirea în Registrul Persoanelor Juridice de Drept Privat

b) Asigurarea interoperabilității evidenței centralizate a asociațiilor și fundațiilor cu ECRIS IV și ulterior ECRIS V (pentru transmitere automată de date, respectiv hotărâri judecătorești și alte înscrisuri), cu bazele MFP, ANAF (pentru codul fiscal), MAI (pentru cartea de identitate electronică).

c) Evidența centralizată a rapoartelor de activitate și a situațiilor financiare anuale (legătura cu MFP);

d) asigurarea accesului publicului la analize și date deschise (open data) privind asociațiile și fundațiile;

e) Emiterea electronică de extrase din evidența centralizată a asociațiilor și fundațiilor

f) Adoptarea acelorași proceduri utilizate la societăți comerciale pentru rezervare de denumire și cazier fiscal la asociații și fundații

g) Posibilitatea de transmitere electronică a propunerilor de modificare a actelor (de exemplu membrii - înscrieri/retrageri, organe de conducere, schimbare de sedii)

h) Reducerea riscurilor operaționale și cybersecurity.

Ținând cont de legislația română în vigoare, de Recomandarea Consiliului Europei cu privire la statutul juridic al organizațiilor neguvernamentale din statele membre CM/Rec (2007) 14 și de nevoile de eficientizare a procedurilor de înființare și funcționare a asociațiilor și fundațiilor, Ministerul Justiției a deschis un proces de evaluare instituțională a prevederilor OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul procesului de evaluare instituțională s-au desfășurat la sediul Ministerului Justiției în lunile iunie și iulie două întâlniri cu o serie de organizații neguvernamentale. Văzând interesul deosebit pentru participarea la aceste dezbateri, conducerea Ministerului Justiției a publicat pe site-ul ministerului, în luna august, un anunț de înscriere pentru toate organizațiile neguvernamentale interesate. Demersul a fost generat de dorința de a găsi formula cea mai corectă, echitabilă și inclusivă prin care orice ONG doritor să participe la aceste consultări și să exprime un punct de vedere să aibă posibilitatea de a o face.

Până în prezent, Mihai Pașca, secretar de stat în Ministerul Justiției, coordonatorul procesului de evaluare instituțională a OG 26/2000, a discutat, online sau la sediul ministerului cu reprezentanții a 52 de organizații neguvernamentale.

Discuțiile s-au axat pe două mari teme:

1 - Simplificarea procedurilor de înregistrare, modificare a actelor constitutive sau de dizolvare a asociațiilor și fundațiilor coroborată cu exercitarea/protecția efectivă a dreptului la asociere

a) înregistrarea la Registrul Comerțului a actelor constitutive ale asociațiilor și fundațiilor, fără participarea unui magistrat;

b) înregistrarea la Registrului Comerțului a actelor constitutive ale asociațiilor și fundațiilor în prezenta unui judecător delegat;

c) păstrarea sistemului actual de înregistrare la instanțe, dar cu mutarea registrului la ONRC, ceea ce înseamnă transmiterea actelor constitutive în format digital de la instanțe la ONRC.

În cadrul discuțiilor preliminarii, domnii Ovidiu Voicu, Centrul pentru Inovare Publică și a domnului Bogdan Voicu, Romanian Quantitative Studies Association, au propus și a patra variantă, un hibrid între a) și b):

d) înregistrarea și dizolvarea asociațiilor și fundațiilor să se facă de către un judecător delegat, dar modificarea actelor să fie un proces strict administrativ, realizat de funcționari ale căror decizii pot fi atacate în contencios administrativ.

Din discuțiile preliminarii, varianta c) a avut cea mai mică susținere în rândul organizațiilor neguvernamentale. Conducerea Ministerului Justiției consideră, de asemenea, varianta c), a păstrării sistemului actual de înregistrare, ca fiind ineficientă, deoarece încarcă grefele instanțelor, și așa supraglomerate în unele cazuri, cu activități birocratice, administrative.

2. Problemele întâmpinate de organizațiile neguvernamentale în aplicarea OG 26/2000 și propuneri de îmbunătățire

Subliniem că în acest moment consultările publice nu intră sub incidenta Legii nr.52/2003, deoarece nu există un proiect de modificare a OG 26/2000, ci doar un proces de evaluare instituțională.

Evenimentul are loc în data de 28 septembrie 2021, între orele 14:00 - 18:00, la sediu Min. Justitiei din Str. Apolodor Nr.17, sector 5. Agenda este disponibilă aici.