Asociația Bankwatch Romania lansează astăzi un raport despre activitatea singurei agenții de creditare a exporturilor* din România, EximBank România, aducând recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor de transparență și de implicare a publicului în deciziile de aprobare a operațiunilor sprijinite în numele și în contul statului.
Recomandările pornesc de la faptul că nici un proiect apobat de EximBank nu a trecut printr-o analiză a impactului de mediu și social, deși o mare parte din acestea sunt în sectoare cu impact de mediu.

Citește raportul aici.

EximBank România a fost înființată în 1991 pentru a sprijini exporturile românești prin acordarea de credite și garanții la export companiilor interesate să își extindă activitatea în afara teritoriului țării. EximBank funcționează sub un mandat al Ministerului Finanțelor Publice care este și acționarul majoritar. Precum alte agenții de creditare a exporturilor, EximBank a dezvoltat o politică de mediu care prevede necesitatea realizării unei analize de impact de mediu și social pentru proiectele sale, în linie cu regulamentul UE și cerințele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Raportul Bankwatch argumenteză că politica de mediu a EximBank este limitată deoarece urmărește strict cerințele OCDE,  cerințe care privesc necesitatea evaluării impactului de mediu și social numai pentru proiectele cu durată medie și lungă, i.e. de peste doi ani.
Însă nici un proiect sprijint de EximBank România nu trece printr-o astfel de evaluare și nu este supus controlului public, toate fiind de scurtă durată, cu o perioadă de plată de sub doi ani.

În ciuda acestor deficiențe, EximBank nu a dezvoltat mecanisme proprii de îmbunătățire a procedurilor de analiză a proiectelor și de implicare a publicului, asa cum cere Convenția Aarhus, ratificată de România. Conform acesteia, publicul român are dreptul de a avea acces la informații cu privire la proiecte cu impact de mediu. Mai mult, “un acces mai bun la informație și participarea publicului la luarea deciziei îmbunătățește calitatea și implementarea deciziilor, contribuie la conștientizarea publicului asupra problemelor de mediu, oferă acestuia posibilitatea de a-și arăta preocupările și dau prilejul autorităților publice să țină seama de asemenea preocupări.”

În condițiile în care 16% din portofoliul băncii a mers către producția şi distribuția de energie, 16% către industria metalurgică și 7% către industria extractivă**, societatea civilă trage un semnal de alarmă și recomandă EximBank includerea proiectelor pe temen scurt în analiză. La nivel european, mai multe agenții au extins procedurile de analiză socială și de mediu către proiectele cu perioadă de plată de sub doi ani.

Indiferent de natura și impactul proiectului propus spre finanțare, EximBank România trebuie să publice un rezumat non-tehnic cu privire la toate cererile care ar putea fi finanțate din bugetul statului. O astfel de procedură există și la nivelul băncilor multilaterale pentru dezvoltare, unde o listă a proiectelor propuse și descrierea acestora este disponibilă online. Pentru a se asigura de eficiența furnizării acestor informații, ele trebuie făcute publice înainte de luarea deciziei de aprobare a finanțării. Astfel, publicul interesat se poate implica când încă există opțiuni.


*Prezente în mai toate țările dezvoltare, agențiile de creditare a exporturilor sunt instituții financiare care au printre cele mai mari portofolii de investiții în proiecte de infrastructură și industriale de mare anvergură în țări în curs de dezvoltare. Exportând și investind în special în țări în curs de dezvoltare sau economii emergente, operațiunile acestora au loc cel mai adesea în condiții de risc politic și financiar semnificative. Astfel de riscuri sunt acoperite de garanții emise de către agențiile de creditare a exporturilor, ele reprezentând o sursă importantă de finanțare pentru sectorul privat.