Agenția Națională pentru Romi anunță pe site-ul oficial informații generale despre finanțările nerambursabile din fonduri publice pentru anul 2017. Bugetul programului este de 900 000 RON.

Domeniul de aplicare este incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, cu scopul de a facilita participarea actorilor sociali în procesul de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome.

Prin această linie de finanțare se încurajează societatea civilă pentru a contribui la promovarea incluziunii sociale a acestor cetățeni.

Conform documentelor, proiectele pot fi depuse până la data de 8 mai 2017. Iar perioada implementării va fi între iunie și noiembrie 2017.

 

Mai multe detalii pot fi consultate pe site-ul oficial ANR.