Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social își anunță punctul de vedere, în urma scrisorii deschise transmise in 8 iunie 2017 de 17 organizații neguvernamentale. În scrisoare, acestea din urmă atrăgeau atenția asupra gravității modificarilor propuse în Senat pentru OG 26/2000, care reglementează funcționarea asociațiilor și fundațiilor (detalii aici).

Astfel, ministerul anunță că a susținut deja respingerea acestor propuneri, ele încadrându-se într-o serie de intervenții legislative cărora le lipsește o filosofie de ansamblu asupra domeniului. Scrisoarea mai precizeaza însă că, în acord cu programul legislativ al Guvernului pentru 2017, urmează să fie promovat un proiect de lege de modificare a OG26/2000. Raspunsul complet al ministerului se regăsește mai jos:

În urma scrisorii deschise semnată de către 17 organizații neguvernamentale și transmisă Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), vă comunicăm următoarele:

MCPDS și-a stabilit ca prioritate consolidarea cadrului actual instituțional în materia consultărilor publice, implicându-se atât în promovarea  dezbaterilor inițiate de structuri ale aparatului central.

În acest context, ca urmare a solicitărilor venite din rândul reprezentanților sectorului neguvernamental, instituția noastră a organizat în lunile aprilie și mai 2017 o serie de preconsultări publice cu membrii societății civile cu scopul de a analiza cadrul legislativ al asociațiilor și fundațiilor și de a identifica eventualele disfuncționalități ale actelor normative curente.

Centralizatorul propunerilor de modificare a O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și minutelor acestor ședințe publice pot fi accesate aici: dialogsocial.gov.ro/2017/05/preconsultare-publica-pe-marginea-modificarii-o-g-262000-cu-privire-la-asociatii-si-fundatii/

În ceea ce privește propunerea legislativă pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2000 inițiată de către domnul deputat Liviu Adrian Pleșoianu, menționăm faptul că Ministerul pentru Relația cu Parlamentul a socilitat punctul de vedere al MCPDS la data de 09.06.2017, după preconsultările menționate anterior.

În urma analizării propunerilor inițiatorului actului normativ am susținut respingerea acestui, menționând faptul că această inițiativă se încadrează în intervențiile legislative succesive asupra prevederilor O.G: nr. 26/2000 lipsite de o filosofie de ansamblu asupra reglementării, care au condus la o serie de inadecvențe ce îngreunează aplicarea acestor dispoziții.

Apreciem însă că este necesară o intervenție legislativă coerentă, unitară și concertată care să prevadă și realizarea unei evidențe clare, complete și actualizate a asociațiilor și fundațiilor, inclusiv din perspectiva elementelor de identificare ale acestora.

Totodată, menționăm faptul că potrivit Programului Legislativ al Guvernului României pentru anul 2017 urmează să fie promovat un proiect de lege de modificare a O.G. nr. 26/2000. În acest sens, pentru a asigura un cadru legal previzibil și adaptat realităților sociale în materia asociațiilor și fundațiilor, apreciem oportună contribuția organizațiilor semnatare ale scrisorii deschise la elaborarea acestui proiect.

Având în vedere importanța asigurării unei guvernări deschise, participative, responsabile și eficiente, prin promovarea transparenței și a dialogului constant cu organizațiilo societății civile și cetățenii, vă asigurăm că MCPDS va continua să sprijine activitatea sectorului neguvernamental și să se implice pentru ca expertiza acestuia să se regăsească în politicile publice elaborate de Guvern.

La ora transmiterii acestei știri, niciunul dintre ceilalți destinatari ai scrisorii nu formulase un răspuns (Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu, Sorin Grindeanu).