Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă comunicăm faptul că modificările aduse la proiectul de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București începând cu anul 2021 sunt afișate pe site–ul www.pmb.ro la secțiunea:

proiecte supuse dezbaterii publice – descarcă versiunea îmbunatățită – link:

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1626949281versiune_imb_ph_privind_bugetarea_participativa.pdf