La final de august, Guvernul a aprobat prin ordonanță o serie de modificări și completări ale Codului Fiscal, printre altele fiind vizat si mecanismul de direcționare a unor sume de până la 3,5% din impozitul anual către organizații nonprofit. Astfel, prin completări la art. 1231:

  • Se introduce mențiunea expresă că sumele primite din impozitul anual datorat sunt folosite în scopul desfășurării activităților nonprofit
  • Se reglementează opțiunea pentru contribuabili de a depune cererile pentru direcționarea sumelor din impozitul anual direct la organizația beneficiară a sumei. Organizației îi revine obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii   

Reamintim că până la momentul prezentei reglementări, practica colectării cererilor de către organizații și inaintării acestora către organul fiscal competent a ridicat probleme pe parcursul campaniilor derulate de-a lungul anilor de organizațiile neguvernamentale, fiind clarificată în cele din urma în baza procedurii detaliate prin ordinul președintelui A.N.A.F.  

Transpunerea în practică a modificărilor curente aduse Codului Fiscal și detalierea procedurii de urmat implică emiterea unui nou ordin al președintelui A.N.A.F.

În procesul de elaborare a noului ordin considerăm necesar:

  • a se clarifica în ce măsură noul formular centralizator înlocuiește borderoul de predare-primire (reglementat până în prezent prin ordinul A.N.A.F) sau este un document de sine stătător, obligatoriu de transmis de către organizația beneficiară de fiecare dată când transmite cereri colectate de la contribuabili SAU o singură dată (implicând centralizarea tuturor cererilor transmise pe parcursul perioadei de colectare/completare), până la termenul limită stabilit prin Codul Fiscal. Clarificarea este necesară în contextul în care campania de colectare a cererilor din partea contribuabililor pentru direcționarea sumelor din impozitul anual este un proces continuu și transmiterea lor către A.N.A.F se face pe măsura colectării lor.
  • a se clarifica modalitatea de transmitere către A.N.A.F a cererilor completate de către contribuabili și depuse la organizația beneficiară. Este necesar ca toate cereile să ajungă la A.N.A.Fordi.
  • a se analiza necesitatea unor norme tranzitorii astfel încât prevederile noului ordin să nu genereze blocaje în campaniile de colectare derulate de organizații și să se evite situații în care eventualele modificări de procedură și/sau formulare utilizate să determine imposibilitatea organizațiilor de a utiliza cererile completate deja de contribuabili și transmise către organizații până la intrarea în vigoare a noului ordin.
  • a se clarifica aplicabilitatea sancțiunii decăderii”, instituită prin modificarea de Cod Fiscal, prin precizarea dreptului la care se referă. Este vorba de dreptul organizațiilor de a utiliza opțiunea de colectare a cererilor de la contribuabili și de a beneficia astfel de sumele direcționate, este vorba de dreptul organizațiilor de a beneficia în general de sume direcționate prin mecanismul 3,5% sau o altă întelegere asupra dreptului vizat. Necesar a se clarifica modalitatea de aplicare a sancțiunii.