În 21 martie 2017, deputatul PSD Liviu Plesoianu a depus la Senat o propunere de modificare a Ordonanței 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, introducând obligativitatea asociațiilor, fundațiilor și federațiilor de a publica semestrial, în Monitorul Oficial al României, o declarație de venituri și cheltuieli, menționând sursa fiecărui venit (persoana sau activitatea). Nepublicarea declarației va atrage, dupa 30 de zile de întârizere, încetarea de îndată a activității organizației, prin dizolvare sau lichidare.  

 

De asemenea, propunerea vizează modificări  semnificative ale criteriilor de acordare a statutului de utilitate publică, precum și a drepturilor și obligațiilor care decurg din acesta. Notăm una dintre interdicțiile atrase de acest statut: “obligația de a nu desfășura activități politice de orice natură: activități de strângere de fonduri sau campanii de sprijinire ori opoziție față de un partid politic sau un candidat pentru o funcție publică în care acesta poate fi numit ori ales”.

 

Explicând necesitatea acestor modificări, deputatul Plesoianu declară în expunerea de motive și că „formule vagi, cu caracter general, în privința domeniului de activitate, de tipul “civic”, în condițiile în care societatea civilă este identificată ca ansamblu al tuturor acestor organizații neguvernamentale, pot duce la opinia că, în realitate, asociația sau fundația nu au nimic concret în activitate prin care să își dovedească utilitatea publică”.

 

Termenul de adoptare tacită în Senat este de 27 zile de la reluarea activității Senatului dupa vacanța parlamentară, urmând apoi dezbaterea în forul decizional, Camera Deputaților.

 

Pentru informații detaliate, expunerea de motive și forma inițiatorului se regăsesc pe pagina Senatului României: https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=20411