Primăria Municipiului București anunță prelungirea termenului pentru primirea în scris a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare la “Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de Ia bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protectia Mediului Înconjurător și Animalelor.

Propunerile, sugestiile, opiniile pot fi transmise:

Termenul este prelungit până la data de 10.06.2021.