Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă comunicăm faptul că organizarea ședinței de dezbatere publică etapa a II-a, se va desfășura în format hibrid, prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online de videoconferință WebEx și prin prezență fizică, la sediul PMB, vineri, 25.06.2021, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare lntercomunitara pentru Transport Public București-llfov, pentru delegarea serviciului public de transport local de călători către operatorii regionali;

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1621010848ph_acordare_mandate_asociatiei_dezvoltare_intercomunitara.pdf

2. Proiect de hotărare privind avizarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – llfov;

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1621010536ph_avizarea_contractelor_asociatiei_dezvoltare_intercomunitara.pdf

3. Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București-Ilfov, către operatorii regionali.

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1621011192PH_privind_avizarea_studiului_de_oportunitate.pdf;

Reiterem că, ședința de dezbatere publică se va desfășura în format hibrid, prin mijloace electronice, prin intermediul platformei online WebEx și prin prezență fizică la sediul P.M.B., unde vor fi acceptați primii 20 solicitanți la luarea de cuvânt.

Locul desfășurării ședinței de dezbatere publică se consideră ca fiind locul unde se moderează ședința, respectiv B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, etaj 3, sala de ședinte 301.

Colectarea recomandărilor la proiectele de acte normative mai sus amintite se va face:

  • pe email, la adresa: Liliana.Miu@pmb.ro
  • pe email, la adresa relatiipublice@pmb.ro
  • prin poștă pe adresa PMB - B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5
  • depuse la Centrul de Informare-PMB, Bdul Regina Elisabeta nr.42, sector 5.

Înscrierea pentru luarea de cuvânt cu privire la proiectele de acte normative se poate face, în conformitate cu art.7, alin.10 lit.a) din Legea 52/2003 pe email la adresa Liliana.Miu@pmb.ro, sau prin solicitare depusă la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta nr.42, sector 5. (timpul alocat luării de cuvânt este de maxim 3 minute).

În acest sens, solicitanții care doresc să ia cuvântul pe marginea proiectelor de acte normative mai sus menționate, fie prin prezență la sediul P.M.B., fie prin intermediul platformei online, sunt rugați să se înscrie până la data de 24.06.2021, ora 12.00, menționând în mod expres că doresc să ia cuvântul la dezbatere prin una din cele două modalități de participare.

Participanții care doresc să ia cuvântul la dezbatere în sistem online vor comunica numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de email la care să primească invitația de participare, tinând cont de numărul limitat de participanți care pot accesa platforma Web Ex.

Totodată, cei care doresc să asiste la dezbaterea publică în sistem online, fără a lua cuvântul, sunt rugați să precizeze în scris și în mod expres acest fapt, prin modalitățile de mai sus, până la data de 24.06.2021, ora 12.00, cu indicarea numelui, prenumelui, numărului de telefon și adresa de email la care să primească invitația de participare, tinând cont de numărul limitat de participanți care pot accesa platforma Web Ex.