Menirea unităților protejate este să sprijine angajarea în muncă a personelor cu dizabilități care se confruntă cu dificultăți de acces pe piața muncii. În august 2017, o ordonanță de urgență a Guvernului a dizolvat peste noapte întreg sectorul unităților protejate dezvoltate de ONGuri, iar efectul a fost că 2000 de persoane cu dizabilități s-au transformat din persoane active în persoane care depindeau de sprijinul (insuficient) al statului român.

Angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități a rămas prerogativa exclusivă a statului care trebuia să deruleze concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Situația legislativă a fost remediată trei ani mai târziu, iar din toamna anului 2020 a redevenit posibil ca o organizație neguvernamentală să înființeze o unitate protejată.

Reamintim că unitatea protejată autorizată se constituie de către “entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puţin 30% din numărul total al angajaţilor, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puţin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor, precum şi orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfăşurarea unei activităţi economice de către o persoană fizică deţinătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap” (Legea 448/ 2006).

Procedura de autorizare a fost elaborată în noiembrie 2020 (disponibilă AICI) și Ministerul Muncii își propune revizuirea ei acum, la aproape un an distanță.

Propunerea de modificare este disponibilă AICI, iar sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro, până în data de 18.08.2021.