Ca urmare a Apelului Național lansat de Ministerul Fondurilor Europene în perioada 20 mai – 5 iunie 2020 pentru exprimarea interesului privind participarea în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale și a Acordului de Parteneriat 2021-2027, au fost înregistrate 229 de candidaturi, reprezentând 735 de solicitări de participare în cadrul structurilor parteneriale, atât din mediul social (asociații, fundații, sindicate, patronate, organizații și forme asociative), cât și din mediul economic (societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată).

Procesul de evaluare și selecție a candidaturilor s-a desfășurat pe baza criteriilor anunțate anterior, cu luarea în considerare a specificului fiecărui Program Operațional și a domeniilor finanțate de acestea, astfel încât să se asigure reprezentativitatea partenerilor în cadrul celor mai relevante Programe pentru domeniul de activitate al acestora. Totodată, a fost avut în vedere un prag minim de calitate de 60 puncte pentru admisibilitatea în cadrul structurilor parteneriale.

Iată mai jos listele preliminare ale partenerilor selectați în cadrul structurilor parteneriale pentru elaborarea Programelor Operaționale, după cum urmează:

Entitățile care nu au atins punctajul minim de admisibilitate au posibilitatea de a depune contestații în termen de maxim 3 zile de la data publicării rezultatelor procesului de evaluare și selecție, prin formularea unei contestații care să includă obiectul contestației și argumentele care susțin punctul de vedere al organizației cu privire la aspectele contestate.

Detalii suplimentare despre procesul de selecție și modalitatea de depunere a contestațiilor sunt disponibile pe site-ul Ministerul Fondurilor Europene, AICI.