Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică următorul  proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2020-2024.

Acesta poate fi consultat pe site-ul PMB www.pmb.ro, secțiunea Consiliul General al Municipiului București, subsecțiunea - Proiecte supuse dezbaterii publice: 

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1632746762PH%20Strategie%20de%20Dezvoltare%20a%20Sectorului%204%20pentru%202020-2024.pdf

Propunerile, sugestiile, opiniile dvs. pot fi transmise  pe site –ul, PMB la secțiunea - comentarii, link:

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1568

sau prin poștă electronică la adresa de email relatiipublice@pmb.ro până la data de 18.10.2021. (materialele  vor purta mențiunea “Recomandare la proiectul de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2020-2024).