În atenția: Organizațiilor Neguvernamentale /Grupuri Civice

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică următorul  proiect de act normativ: “Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București, începând cu anul 2021.”

Acesta poate fi consultat pe site-ul PMB www.pmb.ro, secțiunea Consiliul General al Municipiului București, subsecțiunea - Proiecte supuse dezbaterii publice:

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1622811854ph_privind_bugetarea_participativa.pdf

Propunerile, sugestiile, opiniile dvs. pot fi transmise pe site-ul PMB la secțiunea - comentarii, link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1564, sau prin poștă electronică la adresa de email relatiipublice@pmb.ro (materialele vor purta mențiunea “Recomandare la proiectul de act normativ…”) până la data de 25.06.2021.