Oana Bogdan a fost numită Secretar de Stat la Ministerul Culturii la jumătatea anului 2016, ocupându-se în principal de gestiunea activității Ministerului Culturii în domeniul patrimoniului cultural național. La finalul mandatului, care a durat puțin sub 6 luni de zile, avem posibilitatea de a răsfoi raportul de activitate unde vom vedea realizările, priorități pentru perioada următoare și recomandări.

Raportul poate fi consultat aici*

Raportul de activitatea începe prin expunerea motivelor pentru care patrimoniul național este important. „Patrimoniul cultural național este expresia modului de viață dezvoltat de comunitate - un ansamblu de valori materiale și imateriale ce constituie o resursă de identitate naţională non-regenerabilă, fundamentală pentru dezvoltarea durabilă a unei societăți prospere, bazată pe incluziune socială și participativitate. Protejarea patrimoniului cultural național este de utilitate publică, obiectiv al intereselor de securitate naţională şi angajează responsabilitatea Statului, aşa cum decurge ea din Constituţie.

Raportul tratează subiecte precum instituțiile și organismele din subordinea ministerului,  muzeele naționale, eficientizarea administrativă și digitizarea, transparența și comunicarea, cooperarea interministerială, interinstituțională și cu societatea civilă, subiectul UNESCO,  codul patrimoniului cultural, îmbunătățirile sistemice și mecanismele financiare.

 

*dacă varianta scurtă nu a funcționat, link-ul este acesta: https://drive.google.com/file/d/0B1ORTrbhI95GeDMyeEFZdVJOYXc/view