Trecem în revistă reacțiile apărute ca urmare a adoptării ieri de către Senat a Propunerii legislative L87/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011. Articolul este actualizat constant.

Considerăm că Propunerea legislativă L87/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, adoptată ieri de către Senatul României în calitate de cameră decizională, trebuie reexaminată în sensul eliminării prevederilor care interzic activitățile și informațiile ce au legătură cu identitatea de gen în spațiul școlar și universitar, în cadrul activităților extrașcolare, precum și în cadrul formărilor profesionale.

Art. 30 din Constituția României garantează fiecărui cetățean dreptul de a-și exprima gândurile, opiniile și credintele, în funcție de convingerile personale. Acest drept trebuie exercitat cu atât mai mult în spațiul academic, astfel încât toate părțile implicate în actul educațional să poată dialoga deschis, fără teama de a fi sancționate.

Potrivit propunerii adoptate, subiectul identității de gen nu va putea fi abordat nici în învățământul formal și nici măcar în cadrul activităților extrașcolare sau în cadrul cursurilor de formare profesională. Mai mult decât atât, specialiștii cu atributii în domeniul identității de gen - precum psihologii, medicii, judecătorii, politiștii sau avocații - nu își vor mai putea exercita profesia în mod corect și informat. În același timp, organizațiile neguvernamentale nu își vor mai putea îndeplini rolul de informare pe care îl dețin, consacrat în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Considerăm că protecția drepturilor și libertăților fundamentale este esențială pentru o democrație autentică și pentru respectarea angajamentelor pe care statul român și le-a asumat atât față de cetățenii săi, cât și față de partenerii săi internaționali.

Iată în cele de mai jos reacțiile mediului academic și ale societății civile:

REACȚIILE VENITE DIN PARTEA MEDIULUI ACADEMIC

Poziția Universității Babeș-Bolyai din Cluj

Poziția Universității București

Poziția Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative - SNSPA

Poziția Universității "Lucian Blaga" din Sibiu 

Poziția Universității de Vest din Timișoara

Poziția Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ”Ion Luca Caragiale” din București

REACȚIILE VENITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE

Poziția comună a ANOSR și a Consiliului Național al Elevilor

Poziția Amnesty Romania

Reacția Asociației Accept

Reacția Mozaiq

Petiția Declic, inițiată de Mozaiq

Flashmob organizat de Feminism Romania și Asociația Accept la Administrația Prezidențială

GirlUp Romania