Va reamintim faptul că, Primăria Municipiului București, cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, cod poștal 050013, a lansat  în data de 04.08.2021 selecția publică a proiectelor din domeniul protecția mediului înconjurător și animalelor, care vor beneficia de finanțare nerambursabilă în baza Legii nr.350/2005, de la bugetul local al Municipiului București în anul 2021.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.

 

  1. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local, valoarea 1.400.000 lei pentru domeniul protecția mediului și animalelor.
  2. Durata proiectelor: până la 15.12.2021.
  3. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect 03.09. 2021, ora 16.00.
  4. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului București, Registratura (C.I.D.R.C), Bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, București, în atenția Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate - Comisia de evaluare și selecție a proiectelor din domeniul protecția mediului înconjurător și animalelor.
  5. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare și selecție, în perioada estimată: 06.09.2021-17.09.2021. Documentația pentru scrierea ofertelor pentru domeniul protecția mediului înconjurător și animalelor, pe anul 2021 poate fi procurată de pe site-ul Primăriei Municipiului București, www.pmb.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 021.305.55.00 int.1131. Publicat în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a VI –a, nr.148/04.VIII.202.

 

Important: Autoritatea finanțatoare pune la dispoziția solicitanților  în vederea clarificărilor,  următoarea adresa de email: Finantari.Nerambursabile.Legea350@pmb.ro. Întreaga documentație necesară pentru depunerea proiectelor  poate fi consultată pe site: www.pmb.ro, secțiunea: Finantari Nerambursabile de la bugetul local:

Link:  https://doc.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_relatia_cu_ong_sindicate_si_patronate/Regulamentul privind finantarile nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bucuresti, pentru domeniul Protecția Mediului Înconjurător si Animalelor.pdf.