Agentia pentru Strategii Guvernamentale (ASG) a anuntat modificarea prevederilor privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, precum si pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la Legea bugetului de stat pe anul 2009. Este asteptata reactia ONG-urilor asupra acestei Metodologii. Modificarile au fost realizate astfel incat sa imbunatateasca simtitor rata de absorbtie a Sesiunilor 2 si 3 pentru depunerea de proiecte. Pentru sugestii, trimite-ti un comentariu la acest articol!

Totodata, ASG invita organizatiile neguvernamentale sa trimita eventualele observatii asupra modificarilor pana miercuri, 1 iulie, ora 14.00, la adresa de email: gabriel.badescu@publicinfo.ro.

Iata cateva dintre modificari:

Art. 2

Sumele prevazute la lit. b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 18/2009 vor fi alocate pe baza de proiecte, exclusiv in conditiile si pentru destinatiile prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 328/2009.

Art. 3

Principiile conform carora se realizeaza alocarea pe baza de proiecte a sumelor prevazute la lit. b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 18/2009 sunt urmatoarele:

a) legalitatea, respectiv asigurarea conditiilor pentru respectarea cu strictete a prevederilor cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 328/2009 , precum si a tuturor dispozitiilor legale aplicabile in materie;

b) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice persoana fizica sau juridical ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a beneficia, in conditiile legii, de alocarea sumelor prevazute la lit. b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 18/2009;

c) eficacitatea utilizarii sumelor, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru alocarea sumelor prevazute la lit. b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 18/2009 ;

d) transparenta, respectiv punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea metodologiei privind alocarea sumelor prevazute la lit. b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 18/2009 ;

e) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor pentru alocarea pe baza de proiecte a sumelor prevazute la lit. b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 18/2009 , astfel incat orice persoana juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale;

f) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate nu poate beneficia de alocarea din sumele prevazute la lit. b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 18/2009 , prin mai multe contracte de finantare;

g) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii alocarii din sumele prevazute la lit. b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 18/2009 pentru o activitate care a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare.

Pentru mai multe detalii click aici!