Prin Hotărârea nr. 137/13.02.2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, art. 5,  Secretariatul General al Guvernului elaborează şi implementează politica în domeniile guvernării deschise, transparenţei şi accesului la informaţii de interes public, consultării publice şi creşterii capacităţii operaţionale a organizaţiilor neguvernamentale.

 

Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ din componența Direcției Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare a fost înființat prin Ordinul nr. 410/20.03.2020 de aprobare a unui nou Regulament de Organizare și Funcționare a Secretariatului General al Guvernului și are ca atribuții principale:

  • identifică, monitorizează și evaluează politicile de cooperare cu mediul asociativ derulate de către diferite autorități și instituții publice;
  • oferă  asistență pentru creşterea capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legislaţiei privitoare la transparenţa decizională, coordonând corpul functionarilor publici cu atributii în relaționarea cu mediul asociativ;
  • elaborează materiale de sinteză și propuneri privind finanţarea organizaţiilor neguvernamentale de către autorităţile publice centrale şi locale din fonduri publice;
  • inițiază, organizează și sprijină evenimente proprii sau propuse de alte autorităţi  publice şi organizaţii neguvernamentale care se circusmscriu atribuţiilor sale generale;
  • asigură diseminarea de informaţii şi bune practici privind politicile de cooperare cu mediul asociativ.

 

Serviciul are în lucru în acest moment realizarea unui raport de bune practici din administrația publică centrală și locală în transmiterea de informații publice și în cooperarea cu organizațiile neguvernamentale pentru atenuarea efectelor produse de COVID-19, precum și a unor monitorizări privind finanțările publice la nivelul Consiliilor Județene și Municipiilor. Actualizare 28 iulie 2020: raportul a fost publicat, detalii în articolul disponibil AICI.

 

Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ poate fi contactat la cooperareong@gov.ro. Revenim cu informații și detalii pe măsură ce acestea ne sunt furnizate.