În perioada stării de urgență şi de alertă, Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ a urmărit modul în care organizațiile neguvernamentale și grupurile de voluntari s-au implicat în combaterea efectelor pandemiei declanșate de Covid-19, realizând un tablou general al acestor inițiative.

De asemenea, la nivelul Serviciului a fost realizat un raport privind bunele practici din administrația publică centrală și locală în transmiterea de informații publice și în cooperarea cu organizațiile neguvernamentale pentru combaterea Covid-19.

Aceste documente au fost realizate pe baza prelucrării informațiilor cu caracter public din diverse surse: site-uri oficiale ale instituțiilor publice, social media, Știri.ong, intenția fiind ca acestea să fie actualizate periodic.

Principiul cooperării cu societatea civilă trebuie să stea la baza activității instituțiilor publice și în acest sens, rapoartele au fost distribuite către prefecturi și ministere pentru o mai bună informare în cadrul structurilor interne.

Raportul „Tablou național al implicării organizațiilor neguvernamentale și grupurilor de voluntari în combaterea efectelor Covid-19” poate fi consultat AICI.

Raportul privind bunele practici din administrația centrală și locală în transmiterea de informații publcie și în cooperarea cu organizațiile neguvernamentale pentru combaterea Covid-19 poate fi consultat AICI.

*****

Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ din componența Direcției Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare a fost înființat prin Ordinul nr. 410/20.03.2020 de aprobare a unui nou Regulament de Organizare și Funcționare a Secretariatului General al Guvernului. Mai multe detalii despre atribuțiile Serviciului sunt disponibile în articolul publicat de noi în data de 24 aprilie 2020, AICI. Serviciul Politici de Cooperare cu Mediul Asociativ poate fi contactat la cooperareong@gov.ro.