Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, prima strategie care vizează toţi copiii români, aflaţi pe teritoriul României sau în străinătate, precum şi copiii fără cetăţenie aflaţi pe teritoriul României, copiii refugiaţi şi copiii cetăţeni străini aflaţi pe teritoriul României în situaţii de urgenţă.

Este vorba despre Strategia Naţională în domeniul protecţiei drepturilor copilului 2008-2013. Implementarea acestei Strategii va asigura creşterea calităţii vieţii copilului, întrucât toate serviciile pentru copii vor respecta standarde minime prevăzute prin reglementări legale şi vor fi verificate periodic printr-un sistem competent, coerent şi unitar.

Strategia reglementează aspecte care ţin de drepturile copiilor în general, dar şi de egalizarea şanselor pentru realizarea acestor drepturi pentru grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită o atenţie sporită cum ar fii: copiii aflaţi la risc de separare de părinţi, copiii separaţi de părinţi, copiii părăsiţi în unităţi sanitare, tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie, copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA şi boli cronice grave, copiii cu tulburări de comportament, copiii aparţinând minorităţilor etnice. 

Strategia se adresează şi părinţilor, atât în calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale, alături de copii, cât şi în vederea responsalizării lor în creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii. Totodată, Strategia are în vedere profesioniştii care interacţionează cu copiii, precum şi comunitatea locală.

Potrivit actului normativ, coordonarea implementării Strategiei, precum şi monitorizarea implementării acesteia, revin Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. De asemenea, Strategia se va aplica prin coordonarea eforturilor instituţiilor responsabile şi a persoanelor cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. 

Principalii parteneri în implementarea Strategiei sunt reprezentanţii societăţii civile, prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale, universităţi şi alte instituţii de învăţământ, institute de cercetare. Unii din partenerii importanţi din domeniul protecţiei copilului sunt Biserica Ortodoxă Română şi cultele religioase recunoscute de lege.

Evaluarea implementării Strategiei se va realiza în mod periodic, anual şi la încheierea perioadelor de implementare ale planurilor operaţionale. Monitorizarea se va realiza în mod sistematic de către persoane desemnate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Sursa: Guvernul Romaniei