Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a fost dată în judecată de Asociația Atlatszo Erdely Egyesulet (Transilvania Transparentă) după ce uniunea a refuzat să comunice informații de interes public detaliate despre gestionarea sprijinului financiar guvernamental destinat comunităţii maghiare, bani publici alocaţi anual maghiarilor din Transilvania de către Guvernul României.

 

Sentința definitivă din decembrie a Tribunalului Cluj obligă UDMR să comunice o serie de informații publice după ce UDMR nu a formulat recurs în termen legal, relatează blogul de investigaţii Atlatszo Erdely.

 

Litigiul a debutat în urma refuzului repetat al partidului UDMR de a răspunde la solicitarea de informații de interes public privind cheltuirea sumei de 28 de milioane de euro primiți de la bugetul de stat în ultimii 6 ani în calitate de reprezentant al comunității maghiare din România.

 

Informațiile de interes public cerute conform Legii 544/2001 de Asociația Atlatszo Erdely Egyesulet sunt:

 

– lista imobilelor aflate în prezent în proprietatea Uniunii Democrate Maghiare din România, cu adresă şi număr cadastral/topografic, anul şi modul dobândirii, respectiv preţul de cumpărare a acestora şi numele vânzătorului;

 

– lista imobilelor închiriate în prezent de către Uniunea Democrată Maghiară din România, cu locaţia (adresa), numele proprietarului, respectiv chiria anuală plătită pentru acestea.

 

– o listă cu cheltuielile de întreţinere şi reparaţii a imobilelor aflate în proprietatea/ în chiria UDMR pe perioada 2009-prezent, specificând pe scurt lucrarea efectuată şi numele firmei care a efectuat lucrarea.

 

– o listă cu diurnele primite de către angajaţii UDMR (respectiv persoane care reprezintă UDMR) pentru deplasări în afara graniţelor ţării din 2009 până în prezent. Lista să conţină data de început şi sfârşit a deplasării, destinaţia, respectiv suma de bani plătită ca şi diurnă.

 

– o listă cu operele de artă cumpărate din 2009 de către UDMR, cu numele autorului, o prezentare succintă a operei, respectiv preţul plătit pentru aceasta.