Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI) – Guvernul Romaniei, Alianta Civica a Romilor din Romania (ACRR), Fundatia Centrul pentru Analiza si Dezvoltare Institutionala (CADI Eleutheria) in colaborare cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Romania) au organizat la Tulcea,in data de 21 iulie 2012, forumul “Economia sociala pentru comunitatile de romi – Antreprenoriat si dezvoltare comunitara”.

Dezbaterea si-a propus sa creeze o platforma de discutii unde practicienii, liderii comunitari, decidentii politici si reprezentantii sectorului privat pot interactiona si pot face schimb de experienta in probleme legate de dezvoltarea comunitatilor sarace din regiunea Sud-Est, precum sunt cele de romi. Experienta acumulata la nivel national in ceea ce priveste economia sociala poate contribui la procesul de dezvoltare locala prin transferul de bune practici, replicarea modelelor de succes sau prin asistenta tehnica directa. Astfel, pentru a asigura acest dialog, forumul a urmarit atingerea urmatoarelor obiective: (a) facilitarea schimbului de experienta intre autoritatile locale pe tema economiei sociale in randul comunitatilor de romi; (b) reunirea actorilor principali din domeniul economiei sociale si comunitatilor de romi cu partenerii acestora din institutii guvernamentale, societatea civila si sectorul privat.

Datele statistice si experienta acumulata in Romania arata ca economia sociala nu poate avea impact la nivel comunitar atat timp cat nu este acompaniata de proiecte de dezvoltare in alte domenii precum infrastructura, educatie si servicii sociale.  De aceea, agenda forumului a inclus doua sesiuni plenare in care au fost abordate subiecte precum profilul socio-economic al comunitatilor de romi din Tulcea, optimizarea politicilor locale pentru dezvoltare durabila si modele de implicare a comunitatilor defavorizate in dezvoltarea economiei sociale. La forum au participat peste 75 de actori si promotori ai economiei sociale, reprezentanti ai societatii civile, ai comunitatii oamenilor de afaceri si factori politici.

In cadrul forumului, UNDP si partenerii din proiect au lansat raportul “Economia sociala si comunitatile de romi – provocari si oportunitati”. Cercetarea ofera o imagine de ansamblu asupra aplicabilitatii economiei sociale in randul comunitatilor de romi din Romania, identificand oportunitatile de dezvoltare si principalele provocari in implementarea initiativelor specifice de economie sociala. Astfel, raportul include informatii cu privire la modelele de economie sociala din Romania, strategiile dezvoltate de institutiile guvernamentale si de societatea civila pentru cresterea nivelului de incluziune sociala a membrilor comunitatilor de romi din Romania, barierele si oportunitatile de dezvoltare a modelelor de economie sociala in randul acestora.

Cercetarea evidentiaza faptul ca, atat la nivel international cat si in Romania, populatia apartinand minoritatii romilor reprezinta unul dintre cele mai expuse grupuri la excluziunea de pe piata muncii, inregistrand rate de ocupare substantial mai reduse decat cele valabile pentru populatia majoritara. Acest fapt este determinat, in primul rand, de nivelul scazut de educatie si de lipsa calificarilor profesionale, insa prejudecatile si discriminarea joaca un rol important in excluderea sociala si economica a romilor. Totodata, romii sunt ocupati preponderent in sectorul informal sau al gospodariilor, necontribuind si, implicit, nebeneficiind de asigurari sociale. Politicile publice de incluziune a romilor pe piata muncii si-au dovedit partial eficienta pana in prezent. Caracterul sectorial al interventiilor neacoperind complexitatea problemelor din comunitatile de romi confruntate cu vulnerabilitati multiple.

Raportul contine o serie de recomandari aplicabile atat la nivel national cat si la nivel local. Aceste recomandari se concentraza atat pe planificarea integrata a dezvoltarii comunitatilor de romi, cat si pe integrarea proiectelor de economie sociala pentru comunitatile de romi in planurile /strategiile de dezvoltare locala. De asemenea, recomandarile vizeaza atingerea obiectivelor economice asumate de economia sociala, evaluarea nevoilor pietei, adaptarea serviciilor oferite si a produselor la aceste nevoi – conditii esentiale de dezvoltare a initiativelor sociale.

O delegatie formata din mai multi reprezentanti UNDP, condusa de Parviz Fartash, Reprezentant Rezident a.i. UNDP, au participat la acest eveniment alaturi de Rodica Precupetu, Sef serviciu - Departamentul pentru Relatii Interetnice, Guvernul Romaniei; Daniela Stoica, Primaria Municipiului Tulcea; Gabriel Stoica, Inspector scolar pentru problemele educationale ale rromilor - Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea; Daniel Pagu, Primaria Sectorului 1 Bucuresti; Cornel Ditcov, Presedinte - Asociatia Centrul European pentru Diversitate (Centrul  EUdivers).

Incepand cu anul 2011, Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) implementeaza Proiectul  POSDRU/69/6.1/S/34922 “Economia Sociala ca solutie a dezvoltarii comunitatilor Roma din Romania”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Prin acest proiect, UNDP sustine si contribuie la dialogul national referitor la combaterea saraciei in randul comunitatilor de romi. Prin implicarea tuturor actorilor din domeniu (societatea civila, comunitati de romi, institutii guvernamentale) proiectul sustine dezvoltarea regiunilor tarii prin definirea contextelor locale si identificarea interventiilor de incluziune sociala si economica a comunitatilor de romi.