Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare anunță încheierea proiectului european “MIraGE – Migrant Integration for Growth in Europe” [Integrarea Migranților pentru Creștere Economică în Europa], co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI), contract nr. 821714.

Rezultele generale și cele mai importante ale proiectului includ:

  • un sondaj online referitor la nevoile și atitudinile angajatorilor și un Manual de bune practici privind incluziunea profesională a resortisanților țărilor terțe (RTT), angajați și antreprenori și publicarea acestuia în 9 limbi ale UE, au fost dezvoltate două programe de instruire specifice, respectiv un program adresat cetățenilor RTT, și unul adresat angajatorilor.
  • 38 de training-uri adresate cetățenilor RTT în vederea sprijinirii antreprenoriatului și integrării acestora pe piața muncii din țara gazdă și 788 de cetățeni RTT de pe 4 continente și 67 de țări care au participat la acestea
  • 30 de training-uri adresate angajatorilor cu scopul de a îmbunătăți cunoștințele acestora cu privire la procesul de recrutare, angajare și integrare a cetățenilor străini la locul de muncă și 454 de angajatori din Austria, Bulgaria, Cipru, Franța, Ungaria, Italia, România și Suedia implicați
  • 1 videoclip promoțional al proiectului, dispibonibil în limbile țărilor partenere
  • 1 campanie social media derulată în cele 8 țări europene și peste 80 de articole despre  accesul și integrarea RTT pe piața muncii din țările gazdă.

La nivelul României, s-au desfășurat 5 training-uri adresate cetățenilor RTT în vederea sprijinirii antreprenoriatului și integrării acestora pe piața muncii, și 5 training-uri adresate angajatorilor. Sesiunile de formare s-au desfășurat în marile orașe, unde locuiesc comunități mari de migranți, respectiv București, Constanța, Slobozia, Timișoara, Oradea, Brașov, Iași și au reunit 97 de cetățeni RTT aflați cu ședere legală în România și 120 de angajatori.

În cadrul campaniei media au fost făcute cunoscute câteva din poveștile migranților care prin intermediul sesiunilor de formare Antreprenor migrant în România au reușit să facă primii pași în deschiderea unor afaceri pe teritoriul României. Articolele sunt disponibile și pe site-ul proiectului MiraGE: https://www.mirageproject.eu/ro/noutati/

Totodată a fost realizat un video care prezintă pașii pe care trebuie să îi urmeze un antreprenor migrant ca își deschidă o afacere în România, care sunt procedurile administrative și legislația în vigoare, posibilele obstacole pe care le poate întâmpina dar și la ce soluții poate apela, care sunt instituțiile responsabile și cui trebuie să se adreseze. Video-ul poate fi vizionat aici: https://www.youtube.com/watch?v=1FN82aTsZQs